پرتال بنياد مسکن انقلاب اسلامي خراسان شمالي ›› اخبار ›› برگزاري جلسه توجيهي مقاوم سازي واحد هاي مسكوني

    RSS2.0
چاپ   
برگزاري جلسه توجيهي مقاوم سازي واحد هاي مسكوني

جلسه توجيهي مقاوم سازي واحد هاي مسكوني با حضور مدير بنياد مسكن شهرستان فاروج ، بخشدار وكليه دهياران بخش مركزي برگزار گرديد.
به گزارش روابط عمومي ، اين جلسه با حضور مهندس احمدي مدير بنياد مسكن فاروج ، بخشدار و دهياران بخش مركزي با هدف ارتقاء دانش مدعوين در زمينه مقاوم سازي واحد هاي مسكوني در سطح روستاها برگزار گرديد.
در اين جلسه مهندس احمدي ضمن ارائه گزارشي جامع از نحوه توزيع وام هاي بهسازي مسكن روستايي از سال 84  و استقبال روستائيان از اين طرح تاكيد كرد : روستاهايي كه كمتر از 10% خانوارهاي روستايي آن وام بهسازي مسكن دريافت نموده اند ، واحدهاي مسكوني آن روستا غير مقاوم مي باشند و مسلما نياز به بهسازي و توجه بيشتر را دارند و در اين خصوص از دهياران خواست در زمينه آگاهي دادن به روستائيان تلاش نمايند.
وي در رابطه با پهنه بندي زلزله در روستاهاي فاروج بيان داشت: بيش از 80 % روستاهاي فاروج در پهنه بندي زلزله با خطر بالا قرار دارند كه اين موضوع لزوم مقاوم سازي واحدهاي مسكوني را چند برابر مي كند و از دهياران بخش مركزي خواست تا با اطلاع رساني به موقع و مناسب ، ضرورت مقاوم سازي واحدهاي مسكوني را به اهالي روستاها متذكر شده و زمينه احداث خانه هاي مقاوم در روستاها را فراهم نمايند.

    RSS2.0