پرتال بنياد مسکن انقلاب اسلامي خراسان شمالي ›› اخبار ›› استاندار خراسان شمالي : زير بناي موفقيت روابط عمومي ها ، بها دادن به آن از سوي سازمان است

    RSS2.0
چاپ   
استاندار خراسان شمالي : زير بناي موفقيت روابط عمومي ها ، بها دادن به آن از سوي سازمان است

به مناسبت 27 ارديبهشت روز ارتباطات و روابط عمومي ، جلسه روابط عمومي دستگاه هاي اجرايي استان با حضور استاندار برگزار شد.
به گزارش روابط عمومي بنياد مسكن ، جلسه روابط عمومي دستگاه هاي اجرايي استان با حضور مهندس احمدي بيغش استاندار خراسان شمالي به مناسبت 27 ارديبهشت روز ارتباطات و روابط عمومي ، برگزار شد.
 مهندس احمدي بيغش در اين جلسه گفت : زيربناي موفقيت روابط عمومي ها، بها دادن به آن از سوي سازمان استو حمايت و تقويت روابط عمومي ها از نظر سخت افزاري و نرم افزاري لازمه پيشبرد اهداف سازمان است.
وي نقش روابط عمومي ها را در انعكاس خدمات مسئولين به مردم بسيار مهم دانست و افزود ؛ پل مستحكم و قابل اعتماد و پوياي روابط عمومي با اطلاع رساني قوي ، كامل و بروز با آگاهي بخشي خدمات نظام اسلامي هميشه تاثير گذار بوده است و بايد با بهره مندي از افراد با انگيزه و آگاه به اين جايگاه از همه ي جهات تقويت شود.
مقام عالي دولت در استان خراسان شمالي خاطر نشان كرد ؛ امروز نقش روابط عمومي در تعامل با مطبوعات و رسانه، يك نقش انكار ناپذير است ، اين دو عنصر مهم هيچ گاه نبايد خود را جداي از ديگري و يا در تقابل با آن بداند.
استاندار خراسان شمالي ابراز اميدواري كرد ، مردم آگاه و هميشه در صحنه اين استان همگام با ديگر مردم كشور همانند ساليان گذشته با شركت در انتخابات ، خالق حماسه اي بزرگ شوند.
در پايان نيز مسئولين روابط عمومي هاي دستگاه هاي اجرايي استان مورد تقدير قرار گرفتند.

    RSS2.0