پرتال بنياد مسکن انقلاب اسلامي خراسان شمالي ›› اخبار ›› ديدار معاون سياسي امنيتي استانداري با كاركنان بنياد مسكن خراسان شمالي

    RSS2.0
چاپ   
ديدار معاون سياسي امنيتي استانداري با كاركنان بنياد مسكن خراسان شمالي

معاون سياسي امنيتي به همراه مديركل دفتر فني استانداري با كاركنان بنياد مسكن خراسان شمالي ديدار كرد.
به گزارش روابط عمومي بنياد مسكن انقلاب اسلامي خراسان شمالي ، مطلبي معاون سياسي امنيتي به همراه مهندس آروين مديركل دفتر فني استانداري در بازديد از اداره كل بنياد مسكن و ضمن ديدار با مديركل ، با كاركنان اين نهاد نيز ديدار كرد.
در اين ديدار معاون سياسي امنيتي استانداري ضمن تقدير از كاركنان اين نهاد نسبت به خدمت رساني به محرومين گفت : اصل انقلاب اسلامي و تاسيس بنياد مسكن اين بود كه اين نهاد بدون منت در خدمت به مردم و مخصوصا قشر آسيب پذير و روستائيان باشد . بنياد مسكن يكي از بهترين نهادهايي است كه در خدمت رساني به محرومين به خصوص در بازسازي روستاها انجام وظيفه نموده است ، بايد توجه داشت جدي گرفتن كارها بسيار مهم و حائز اهميت است و ما بايد در اجراي كارهاي محوله نهايت همت و تلاش خود را بكار ببنديم.
وي در ادامه ضمن تاكيد بر حضور حداكثري كاركنان بنياد مسكن در انتخابات پيش رو در رابطه با بحث مديريت جامع نيز بيان داشت ؛ مديريت اسلامي يك مديريت نمونه و الگوبرداري شده از نظام انقلاب اسلامي است كه در حال حاضر حاكميت جهان سعي بر نابودي آن دارند . در مديريت سبك اسلامي پيشرفت توام با آرامش وجود دارد . اين آرامش به آموزه هاي ديني ما برمي گردد كه بايد يك مدير وظيفه شناس به مسائل ارزشي توجه داشته باشد و به معروف ها عمل نمايد تا از مسير دين و حق خارج نشود و بر كليه ي كارها اشراف داشته باشد و آگاهي مردم را براي حضور در عرصه هاي مختلف مخصوصا انتخابات بالا ببرد.
مهندس محمدي مدير كل بنياد مسكن خراسان شمالي نيز گزارشي از فعاليت هاي اين نهاد ارائه داد و گفت : بنياد مسكن خراسان شمالي در بخش مسكن مهر ، اجراي مسكن مهر گرمه و جاجرم را كه يكي از بزگترين پروژه ها در شهرهاي زير 25 هزار نفر است را برعهده دارد كه از تكنولوژي هاي روز استفاده شده است و آماده سازي سايت گلستان شهر و ساخت راه دسترسي اين سايت به بجنورد بر عهده اين بنياد مي باشد.

    RSS2.0