پرتال بنياد مسکن انقلاب اسلامي خراسان شمالي ›› اخبار ›› مديران امور ماشين آلات كشور از تاسيسات شن و ماسه خراسان شمالي بازديد نمودند

    RSS2.0
چاپ   
مديران امور ماشين آلات كشور از تاسيسات شن و ماسه خراسان شمالي بازديد نمودند

مدير كل دفتر امور هماهنگي استان هاي بنياد مسكن انقلاب اسلامي به همراه مديران امور ماشين آلات بنياد مسكن هاي سراسر كشور از تاسيسات شن و ماسه امور ماشين آلات بنياد مسكن استان بازديد كردند.
به گزارش روابط عمومي بنياد مسكن انقلاب اسلامي خراسان شمالي ، مهندس لطيفيان مدير كل دفتر امور هماهنگي استان هاي بنياد مسكن انقلاب اسلامي به همراه مهندس محمدي مدير كل بنياد مسكن استان و مديران امور ماشين آلات بنياد مسكن هاي سراسر كشور از تاسيسات شن و ماسه امور ماشين آلات بنياد مسكن استان بازديد كردند.
مهندس محمدي در رابطه با تاسيسات سايت شن و ماسه امور ماشين آلات بنياد مسكن استان گفت : اين مجموعه با ماشين آلات مدرن و پيشرفته در جنوب غرب شهرستان بجنورد و در فاصله 5 كيلومتري مركز استان واقع شده است كه هدف از اجراي اين پروژه ، ايجاد شرايط كار براي ماشين آلات سنگين و نيمه سنگين بوده است كه با توجه به وجود پروژه هاي عمراني در سطح استان و صرف هزينه هاي مالي زياد جهت خريد مصالح ، بنياد مسكن برآن شد جهت ساخت مجموعه سنگ شكن اقدام نمايد.

    RSS2.0