پرتال بنياد مسکن انقلاب اسلامي خراسان شمالي ›› اخبار ›› برگزاري جلسه هم انديشي مديران ماشين آلات بنياد مسكن كشور در سايت ماشين آلات خراسان شمالي

    RSS2.0
چاپ   
برگزاري جلسه هم انديشي مديران ماشين آلات بنياد مسكن كشور در سايت ماشين آلات خراسان شمالي

جلسه هم انديشي مديران ماشين آلات كشور با حضور مهندس لطيفيان مدير كل دفتر امور هماهنگي استان ها در بنياد مسكن خراسان شمالي صورت گرفت.
به گزارش روابط عمومي بنياد مسكن انقلاب اسلامي خراسان شمالي ، مهندس لطيفيان مدير كل دفتر امور هماهنگي استان هاي بنياد مسكن انقلاب اسلامي به همراه مديران امور ماشين آلات بنياد مسكن هاي سراسر كشور در سفري به استان خراسان شمالي ، ضمن برگزاري جلسه هم انديشي ، از قسمت هاي مختلف سايت ماشين آلات خراسان شمالي بازديد نمودند.
در اين جلسه ، مهندس محمدي مديركل بنياد مسكن استان گفت : بانك ماشين آلات را به عنوان ، به عنوان يك واحد پشتيباني ، فني و مهندسي براي فعاليتهاي اجرايي دانست و اضافه كرد ، سازندگي و اجراي پروژه هاي عمراني در سطح روستاهاي كشور مرهون تلاش ها و زحمات شما مي باشد.
وي ادامه داد ؛ از جمله فعاليت هاي امور ماشين آلات استان در زمينه مشاركت در اجراي طرح هادي ، احداث تاسيسات شن و ماسه ، اجراي پروژه  راه مرزي ، اجراي آماده سازي مسكن مهر در شهرهاي بالاي 25 هزار نفر جمعيت و زير 25 هزار نفر جمعيت در استان و پروژه ي آماده سازي گلستانشهر و محور دسترسي آن به مركز استان مي باشد.
در ادامه ، مهندس نقيب مدير امور ماشين آلات ضمن خير مقدم به مديران ماشين آلات كشور ، در رابطه با اجراي پروژه راه مرزي گفت : اين پروژه در عرض 8 متر و به طول 8 كيلومتر در منطقه سردسير گليل كه فقط 4 ماه از سال قابليت كار وجود دارد ، در حال اجراست كه 12 دستگاه ماشين آلات سنگين و نيمه سنگين به صورت دائم در منطقه فعال هستند.
 وي اضافه كرد ؛ اين جاده در بين مرز ايران و تركمنستان واقع شده است . در ادامه فيلم مستند از اين پروژه به نمايش گذاشته شد.
در پايان نيز مهندس لطيفيان مدير كل دفتر امور هماهنگي استان هاي بنياد مسكن انقلاب اسلامي نيز ضمن تقدير از فعاليت هاي بنياد مسكن و امور ماشين آلات خراسان شمالي گفت : اين استان ، به سبب ويژگي هاي و موقعيت جفرافيايي خاص و انجام فعاليت ها و پروژه هاي متعدد توسط مديران ، مورد بازديد قرار گرفت . وي اضافه كرد ؛ مديران ساير استان ها نيز با بازديد از پروژه ها و فعاليت هاي صورت گرفته و جمع بندي كلي از اين سفر ، در ارائه خدمات در استانهاي خود پيشرفت نمايند.

    RSS2.0