پرتال بنياد مسکن انقلاب اسلامي خراسان شمالي ›› اخبار ›› ديدار مدير عامل شركت مخابرات با مدير كل بنياد مسكن انقلاب اسلامي خراسان شمالي

    RSS2.0
چاپ   
ديدار مدير عامل شركت مخابرات با مدير كل بنياد مسكن انقلاب اسلامي خراسان شمالي

مدير عامل شركت مخابرات استان خراسان شمالي با مهندس محمدي مدير كل بنياد مسكن استان ديدار و گفتگو كرد.
به گزارش روابط عمومي بنياد مسكن انقلاب اسلامي خراسان شمالي ، سالاري مدير عامل شركت مخابرات استان خراسان شمالي به اتفاق موحديان عضو هيات مديره اين شركت با مهندس محمدي مدير كل بنياد مسكن استان ديدار و گفتگو كرد.
مهندس محمدي در رابطه با اين ديدار گفت : بنياد مسكن آمادگي خود را اعلام كرد تا در راستاي قانون سامان دهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن ، جهت صدور سند املاك مخابرات در سطح روستاها و شهرهاي زير 25 هزار نفر جمعيت را پس از تشكيل مدارك و ارائه آن به اين نهاد پيگيري و اقدام لازم به عمل آيد همچنين مقرر شد شركت مخابرات همكاري همه جانبه اي با اين نهاد در راستاي اجراي طرح هادي روستاها داشته باشد.

    RSS2.0