پرتال بنياد مسکن انقلاب اسلامي خراسان شمالي ›› اخبار ›› گردهمايي ناظرين نظام فني روستايي و دفاتر خدمات فني و مهندسي

    RSS2.0
چاپ   
گردهمايي ناظرين نظام فني روستايي و دفاتر خدمات فني و مهندسي

با حضور مسئولين بنياد مسكن ، همايش ناظرين نظام فني روستايي و دفاتر خدمات فني و مهندسي برگزار گرديد.
به گزارش روابط عمومي بنياد مسكن انقلاب اسلامي خراسان شمالي ، همايش ناظرين نظام فني روستايي و دفاتر خدمات فني و مهندسي با حضور مهندس كلانتري ، مهندس محمدي ، معاونين و كارشناسان اين نهاد با موضوع بررسي منازل آسيب پذير در برابر زلزله و لازمه ي مقاوم سازي واحدهاي مسكن روستايي و توجه ناظرين نسبت به اجراي درست ساخت و ساز در اين مناطق برگزار گرديد و در ادامه نيز ناظرين به بيان ديدگاهها و مشكلات خود پرداختند و مسئولين بنياد مسكن به سئولات آنان پاسخ دادند.
مهندس محمدي در رابطه با لازمه ي مقاوم سازي واحدهاي مسكن روستايي در برابر زلزله گفت : يكي از حوادث طبيعي مهم زلزله مي باشد و با توجه به اين كه استان خراسان شمالي در كمربند گسل ها قرار دارد ، مقـاوم نبـودن منـازل بخصوص در مناطق روستايي يكي از عوامل افزايش تلفات قلمداد مي شود .زلزله‌هايي كه در كشور و بخصوص در استان به تازگي رخ داده ، مساله نوسازي ، ايمن سازي و مقاوم سازي مسكن روستايي را بيش از گذشته ضروري مي سازد.
وي ادامه داد ؛ با اجراي برنامه نوسازي و بهسازي ، سالانه 200 هزار واحد مسكوني روستايي زير نظر بنياد مسكن طرح نوسازي و مسكن روستايي اجرا مي شود كه با اجراي اين طرح به ميزان قابل ملاحظه‌اي نسبت به گذشته وضعيت منازل روستايي بهبود يافته است ، اما نياز به شتاب بيشتري در اين بخش وجود دارد.
در ادامه فيلمي از زلزله آذربايجان شرقي و فعاليت هاي صورت گرفته جهت بازسازي اين مناطق توسط بنياد مسكن انقلاب اسلامي پخش گرديد . مهندس كلانتري نيز به ارائه درس هايي در رابطه با مقاوم سازي منازل روستايي و نحوه ي نظارت به ساخت و سازها در مناطق روستايي توسط ناظرين پرداخت و در پايان نيز به 14 ناظر برتر نظام فني روستايي و دفاتر خدمات فني و مهندسي به پاس خدمات آنان اهدا گرديد.

    RSS2.0