پرتال بنياد مسکن انقلاب اسلامي خراسان شمالي ›› اخبار ›› معرفي برترين هاي مسابقات سراسري پينگ پنگ سراسري بنياد مسكن انقلاب اسلامي

    RSS2.0
چاپ   
معرفي برترين هاي مسابقات سراسري پينگ پنگ سراسري بنياد مسكن انقلاب اسلامي

 

پانزدهمين دوره مسابقات سراسري پينگ پنگ بنياد مسكن انقلاب اسلامي يادواره "مرحوم حسنعلي نظرپور" با حضور خزائي مديركل امور اداري و پشتيباني بنياد مسكن انقلاب اسلامي ، دوستي فر رئيس اداره رفاه و ورزش بنياد مسكن انقلاب اسلامي ، مهندس محمدي مديركل بنياد مسكن استان و معاونين اين نهاد در محل سالن ورزشي بنياد مسكن انقلاب اسلامي خراسان شمالي برگزار گرديد.
در اين مراسم مهندس محمدي ، ورزش را عامل اتحاد تيمي و روحيه همكاري بين همكاران دانست و گفت : بايستي اين اتحاد و همفكري را سرلوح كاري و زندگي خود قرار دهيم زيرا هدف نهايي بنياد مسكن ، شادابي و رفاه حال كاركنان     مي باشد ، روحيه اي كه بعد از ورزش ايجاد مي شود به طور حتم در كار و برنامه هاي اداري تاثير بسزايي دارد.
"خزري" مسئول برگزاري مسابقات پينگ پنگ بنياد مسكن كشور در رابطه با چگونگي برگزاري اين دوره از مسابقات گفت : پانزدهمين دوره مسابقات سراسري پينگ پنگ بنياد مسكن انقلاب اسلامي به ميزباني بنياد مسكن استان خراسان شمالي و با همكاري هيئت پينگ پنگ خراسان شمالي در دو گروه مديران و كاركنان به صورت دوره اي و گروهي برگزار شد . در رده مديران با 7 بازيكن 21 بازي برگزار گرديد و در رده كاركنان نيز بين 20 شركت كننده 55 بازي برگزار شد.
وي ادامه داد ؛ در گروه مديران اسماعيل صبري از استان زنجان ، قدرت ا... ابراهيمي از دفتر مركزي و سيد حسين نقيب از خراسان شمالي به ترتيب مقام هاي اول تا سوم را كسب كردند و در رده كاركنان نيز امين نادري از استان لرستان ، مجيد خاوري و رضا مهجور از استان خراسان شمالي ، سعيد جعفري نژاد از استان زنجان ، جمال يوسفي از دفتر مركزي و كوروش هدايتي نيك نژاد از استان گيلان حائز رتبه هاي اول تا ششم شدند.
 در پايان نيز به كليه استان هاي شركت كننده تنديس پانزدهمين دوره مسابقات سراسري پينگ پنگ بنياد مسكن انقلاب اسلامي به رسم يادبود اهدا گرديد.

    RSS2.0