پرتال بنياد مسکن انقلاب اسلامي خراسان شمالي ›› اخبار ›› بازديد معاون پشتيباني و امور هماهنگي استانها از بنياد مسكن شهرستان شيروان

    RSS2.0
چاپ   
بازديد معاون پشتيباني و امور هماهنگي استانها از بنياد مسكن شهرستان شيروان

معاون پشتيباني و امور هماهنگي استانهاي بنياد مسكن طي سفر به شهرستان شيروان از پروژه مسكن شهري بازديد و با كاركنان اين نهاد ديدار و گفتگو كرد.
به گزارش روابط عمومي بنياد مسكن انقلاب اسلامي خراسان شمالي ، مهندس درفشي معاون پشتيباني و امور هماهنگي استانهاي بنياد مسكن به همراه خزائي مديركل امور اداري و پشتيباني ، رضايي مديركل روابط عمومي بنياد مسكن كشور ، مهندس محمدي مديركل بنياد مسكن استان و معاونين اين نهاد از مسكن شهري بنياد مسكن شهرستان شيروان بازديد و با كاركنان اين نهاد ديدار و گفتگو كرد و خواستار افزايش ارتباط بنياد مسكن با ساير سازمان ها جهت پيشبرد اهداف اين نهاد شد.
مهندس درفشي ، بنياد مسكن را يك نهاد كاملا تعريف شده و جا افتاده در نظام دانست و تاكيد داشت با توجه به دانش محور بودن اين نهاد سعي شود از تجربيات ادوار گذشته نهايت استفاده و بهره را برده و تجربيات جديد را براي نسل هاي آينده بجا بگذاريم.
وي در مقوله مسكن روستايي نيز بيان داشت : در ساخت و مقاوم سازي منازل روستايي از مصالح با كيفيت داخلي استفاده شود و مديريتي دقيق بر اجرا داشته باشيد تا ميزان اعتماد و رضايتمندي مردم به بنياد مسكن بيشتر شود.
وي ادامه داد ؛ بايد تمام توان خود را به كار ببنديد تا با نظارت دقيق بر مقاوم سازي منازل روستايي و حفظ آداب و رسوم و جايگاه سكونتي روستاها و با اجراي طرح هادي و زيباسازي محيط روستاها ، مهاجرت معكوس از شهرها به روستاها صورت پذيرد و با ارائه آموزش هاي لازم به روستائيان ، در نگهداري از طرح هاي هادي از آنان كمك بگيريد.

    RSS2.0