پرتال بنياد مسکن انقلاب اسلامي خراسان شمالي ›› اخبار ›› نشست معاون امور هماهنگي استانهاي بنياد مسكن انقلاب اسلامي با مديران بنياد مسكن خراسان شمالي

    RSS2.0
چاپ   
نشست معاون امور هماهنگي استانهاي بنياد مسكن انقلاب اسلامي با مديران بنياد مسكن خراسان شمالي

نشست اداري مديران بنياد مسكن خراسان شمالي با حضور مهندس درفشي معاون پشتيباني و امور هماهنگي استانها ، خزائي مدير كل امور اداري و پشتيباني ، رضايي مديركل روابط عمومي بنياد مسكن كشور و مهندس محمدي مديركل ، معاونين و مديران اين نهاد برگزار گرديد.
به گزارش روابط عمومي ، در ابتداي اين جلسه مهندس محمدي بنياد مسكن استان از روند اجراي پروژه هاي متعدد استان از قبيل : آماده سازي گلستان شهر و راه دسترسي آن به بجنورد ، آماده سازي تمامي سايت هاي مسكن مهر شهرهاي زير 25 هزار نفر جمعيت ، پروژه راه مرزي و بسياري از پروژه هاي ديگر توضيحاتي ارائه داد.
در ادامه مهندس درفشي معاون پشتيباني و امور هماهنگي استانهاي بنياد مسكن نيز ضمن تقدير و تشكر از كاركنان اين نهاد در استان خراسان شمالي گفت : آنچه باعث اعتماد جامعه به بنياد مسكن و حساب 100 امام (ره) مي شود ، پاكي ، صداقت ، درستكاري ، سلامت در كار و ايمان به خدا توسط كاركنان اين نهاد است . بنياد مسكن قبل از آنكه يك نهاد اجرايي باشد ، يك نهاد ارزشي است و ما بايد هميشه اين شعار را سرلوحه ي كار خود قرار دهيم چراكه اگر رفتارهاي ما در راه خدا و براي رضايت مردم باشد ، خداوند به همه ي رفتارهاي ما پاداش خواهد داد.
مهندس درفشي بيان داشت ؛ بنياد مسكن يك نهاد عمومي درآمد هزينه اي متكي به منابع خود است . اگر به منابع دولتي متكي باشيم شرايط سختي خواهيم داشت . اين نهاد نبايد در بحث بودجه آسيب پذير باشد گرچه بخش عمده اي از مسائل بنياد مسكن مربوط به مسائل مالي است اما منابع مالي ديگري داريم كه در صورت مديريت صحيح و توجه مديران به آن مي توانند منابع مطلوبي باشند.
 در ادامه وي بنياد مسكن را يك سازمان دانش محور دانست و گفت : يكي از نيازهاي اساسي ما مسئاله بودجه است كه از اعتبارات دولتي بدست مي آيد . اگر بتوانيم از منابع بيرون از سازمان با مديريت صحيح استفاده كنيم هم هزينه ها كاهش مي يابد و هم دامنه مديريت گسترش مي يابد.
مهندس درفشي اضافه كرد : 60 درصد آمارهايي كه وزير مسكن در زمينه ي احداث مسكن مطرح مي كند مربوط به فعاليت هاي بنياد مسكن در روستاها و شهرهاي زير 25 هزار نفر جمعيت مي باشد.
مهندس درفشي در ادامه خواستار نگاه مثبت به مسئاله رفاه كاركنان شد و افزود ؛ وظيفه مديران بنياد مسكن اين است كه براي سازمان درآمدزايي كنند و بتوانند با ايجاد بستري مناسب جهت رفاه و آرامش كاركنان و خانواده آنان ، در اداره پرسنل تحت امر خود موفق باشند.
خزائي مدير كل امور اداري و پشتيباني بنياد مسكن نيز گفت : امروزه ايجاب مي كند با آموزش كاركنان ، دانش آنان را بروز كنيم تا بتوانند در ارائه خدمات به مردم موفق باشند . وي مديريت زماني را كافي ندانست و خواستار مديريت درست شد و بيان داشت ؛ ما از همفكري همكاران استقبال خواهيم داشت و سعي داريم امكانات خوبي در بحث رفاهي كاركنان اعمال كنيم.

    RSS2.0