پرتال بنياد مسکن انقلاب اسلامي خراسان شمالي ›› اخبار ›› بازديد مديركل مسكن شهري بنياد مسكن از ساختمان اداري

    RSS2.0
چاپ   
بازديد مديركل مسكن شهري بنياد مسكن از ساختمان اداري

مديركل مسكن شهري بنياد مسكن انقلاب اسلامي از مراحل اجراي ساختمان مركزي بنياد مسكن استان بازديد كرد.
به گزارش روابط عمومي ، مهندس باشكندي مديركل مسكن شهري بنياد مسكن انقلاب اسلامي طي سفر به استان خراسان شمالي به اتفاق مهندس محمدي مديركل استان از پروژه هاي مسكن شهري و مراحل ساخت سايت اداري بنياد مسكن خراسان شمالي بازديد نمود.
مهندس زارعي معاون مسكن شهري بنياد مسكن خراسان شمالي در اين بازديد ضمن بررسي مجزاي ساخت و ساز در طبقات و واحدهاي مختلف ، توضيح داد : اين پروژه در زميني به مساحت 3 هزار و 956 متر مربع و با زير بناي 3 هزار و 653 متر مربع در 6 طبقه مشغول ساخت است كه با پيشرفت فيزيكي  75 درصد در مرحله ي اتمام نماسازي و آغاز كف سازي واحدها مي باشد.
وي در رابطه با مشخصات فني اين پروژه نيز بيان داشت ؛ نوع سازه بكار رفته در اين ساختمان از نوع اسكلت بتني و ديوار برشي و با نماي سنگ تراورتن دودي و روشن است كه در آن از چلير تراكمي و ديگهاي آب گرم براي سيستم سرمايش و گرمايش بكار رفته است همچنين درو پنجره ي بكار رفته در اين پروژه از نوع دو جداره ترمال بريك مي باشد.
گفتني است پس از بازديد چند ساعته مهندس باشكندي از پروژه مذكور در جلسه ي فني با حضور مديركل ، معاونت مسكن شهري و كارشناسان حوزه مسكن شهري ، پروژه هاي استان مورد ارزيابي قرار گرفت و در نهايت ضمن اعلام رضايت مهندس باشكندي از وضعيت پروژه ها در خصوص روند و سرعت كار و پيشرفت فيزيكي پروژه ها بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

    RSS2.0