پرتال بنياد مسکن انقلاب اسلامي خراسان شمالي ›› اخبار ›› كسب رتبه برتر روابط عمومي بنياد مسكن انقلاب اسلامي خراسان شمالي در سال 91

    RSS2.0
چاپ   
كسب رتبه برتر روابط عمومي بنياد مسكن انقلاب اسلامي خراسان شمالي در سال 91

رضايي مديركل روابط عمومي بنياد مسكن انقلاب اسلامي در جمع مديركل ، معاونين و مديران بنياد مسكن خراسان شمالي از حمايت هاي همه جانبه از روابط عمومي بنياد مسكن خراسان شمالي تقدير و تشكر نمود.
به گزارش روابط عمومي ، رضايي مديركل روابط عمومي در جلسه شوراي مديران و معاونين استان گفت : اگر در يك سازمان از روابط عمومي حمايت شود و به آن بها داده شود بدون شك مي توان گفت آن سازمان در نيل به اهداف خود موفق خواهد بود.
وي ضمن تقدير از مهندس محمدي مديركل بنياد مسكن خراسان شمالي به جهت حمايت هاي همه جانبه از روابط عمومي اين نهاد گفت : يكي از استانهايي كه در زمينه ي رصد و انعكاس اخبار مربوط به بنياد مسكن در رسانه ها ، مطبوعات و خبرگزاري ها موفق بوده ، روابط عمومي بنياد مسكن خراسان شمالي است كه نمونه ي بارز آن انعكاس فعاليت هاي اين نهاد در بازسازي مناطق زلزله آذربايجان شرقي بود.
وي اضافه كرد ، روابط عمومي بنياد مسكن خراسان شمالي در ارزيابي هاي سال 91 موفق به كسب رتبه اول در سطح استان هاي كشور گرديد كه اين نتيجه ي اعتماد و حمايت هاي مديركل و تلاش هاي روابط عمومي استان بوده است.
مديركل روابط عمومي بنياد مسكن ضمن تبريك اين موفقيت گفت : كارهاي مختلفي كه توسط بنياد مسكن صورت مي گيرد اعم از اجراي طرح هادي ، مسكن مهر ، مسكن روستايي و اهداي سند روستايي مي توان از طريق روابط عمومي و با كمك همه ي همكاران اين نهاد ، در سطح جامعه انعكاس يابد و مردم در جريان فعاليت هاي بنياد مسكن قرار گيرند.
محسن آگاهي مسئول روابط عمومي بنياد مسكن انقلاب اسلامي خراسان شمالي بينش و نگاه مديران سازمانها به روابط عمومي را تعيين كننده حجم فعاليت ها و توفيقات اين حوزه بيان كرد و گفت : در ارزيابي هاي صورت گرفته در زمينه هاي روابط عمومي الكترونيك ، ارتباطات برون سازماني ، ارتباطات درون سازماني ، ارتباطات رسانه اي ، انتشارات ، پژوهش و تحقيق ، تبليغات و سمعي و بصري بوده است كه خراسان شمالي براي سومين سال موفق به كسب رتبه برتر گرديده است.
گفتني است در ارزيابي هاي سال 91 پس از خراسان شمالي استانهاي آذربايجان شرقي و فارس رتبه هاي دوم و سوم را در حوزه روابط عمومي كسب نمودند.

    RSS2.0