پرتال بنياد مسکن انقلاب اسلامي خراسان شمالي ›› اخبار ›› برگزاري جلسه مشترك ادارات كل بنياد مسكن و راه و شهرسازي خراسان شمالي

    RSS2.0
چاپ   
برگزاري جلسه مشترك ادارات كل بنياد مسكن و راه و شهرسازي خراسان شمالي

جلسه مشترك دستگاه هاي بنياد مسكن و راه و شهرسازي استان با حضور مديران كل و معاونين دو دستگاه با دستور كار بررسي وضعيت پروژه ها و زمينه هاي همكاري هاي بيشتر در پروژه هاي مسكن مهر و ساير پروژه ها برگزار گرديد.
به گزارش روابط عمومي ، مهندس محمدي مدير كل بنياد مسكن انقلاب اسلامي خراسان شمالي در اين رابطه گفت : اين جلسه به منظور ايجاد هماهنگي بيشتر دو سازمان و بررسي فعاليت هاي مشترك از قبيل : اجراي مصوبات رهبري ، پروژه هاي مسكن مهر و تبادل نظر رودرروي مديران و معاونين دو دستگاه اجرائي صورت پذيرفت.
وي ادامه داد ، بنياد مسكن در كنار راه و شهرسازي در ارائه ي پروژه هاي عمراني و در راستاي اعتلا و آباداني استان قدمهاي مثبتي برداشته است بطوري كه در حال حاضر با توجه به همكاري بين دو دستگاه ، پروژه هاي مسكن مهر و همچنين آماده سازي آنها در مراحل پاياني است . وي همچنين در رابطه با اجراي مصوبات رهبري اضافه كرد ؛ انتظار اين است كه با نشان دادن توانمندي و همچنين پيشرفت اجراي پروژه ها در هر دو ارگان در سطح مطلوبي در استان قرار بگيريم.
مهندس بديعي مقدم مديركل راه و شهرسازي نيز در اين جلسه بيان داشت : مهمترين مسئله ي امروزه مسكن مهر است . هماهنگي ، همفكري و برگزاري جلسات مشاوره اي بين بنياد مسكن و راه و شهرسازي عامل پيشرفت و كسب نتايج مثبت در هر دو دستگاه اجرايي است از اينرو بايد تاكيد شود تا پروژه هاي مسكن مهر در شهرهاي بالاي 25 هزار نفر و زير 25 هزار نفر جمعيت به اتمام برسند.
در ادامه اين جلسه هر يك از معاونين به بيان پروژه ها و موانع احتمالي موجود در آن پرداختند و طي مصوبات جداگانه مقرر گرديد مشكلات موجود در كوتاه ترين زمان حل و فصل شوند . گفتني است از ديگر موارد مطروحه مباحث مربوط به انجمن خيرين مسكن ساز و تسهيلاتي در اين خصوص و پروژه هاي مسكن شهري بوده است.

    RSS2.0