پرتال بنياد مسکن انقلاب اسلامي خراسان شمالي ›› اخبار ›› افتتاح طرح هادي روستاي برج شهرستان بجنورد در هفته دولت

    RSS2.0
چاپ   
افتتاح طرح هادي روستاي برج شهرستان بجنورد در هفته دولت

به مناسبت هفته دولت ، با حضور فرماندار بجنورد ، مدير كل و معاونين بنياد مسكن ، و مسئولين استانيطرح هادي روستاي برج شهرستان بجنورد افتتاح گرديد.
به گزارش روابط عمومي بنياد مسكن انقلاب اسلامي خراسان شمالي ، به مناسبت هفته دولت ، با حضور مهندس محمدي مدير كل بنياد مسكن ، دكتر پاكمهر فرماندار بجنورد ، معاونين و مديران شهرستان و با حضور گسترده مردم طرح هادي روستاي برج شهرستان بجنورد افتتاح گرديد.
دكتر پاكمهر فرماندار شهرستان بجنورد در آئين افتتاح اجراي اين طرح گفت : بنياد مسكن استان خراسان شمالي در زير ساخت هاي روستاها گام هاي بلندي برداشته كه باعث دگرگوني چهره روستاها شده است  و همه ي امكانات زندگي در روستاها براي مردم فراهم شده است.
مهندس ايماني مدير بنياد مسكن شهرستان بجنورد نيز با اشاره به تهيه طرح هادي در 161 روستا و اجراي آن در 67 روستاي شهرستان بيان كرد: اجراي طرح هادي روستاي برج  شامل بازگشايي مسير و آواربرداري به طول 800 متر ، زير سازي به مساحت 6400 متر مربع ، روسازي وآسفالت 6400 متر ، سنگ فرش و پياده روسازي 2000 متر مربع ، جابجايي تاسيسات برق به طول800 متر و هدايت آب هاي سطحي 1600 مترمي باشد. وي اضافه كرد جهت اجراي اين طرح اعتباري بالغ بر 3 ميليارد و 670 ميليون ريال صرف شده است.وي در پايان از ديگر خدمات بنياد مسكن در روستاي برج احداث 167 واحد مسكن روستايي و صدور 364 جلد سند مالكيت بيان نمود.

    RSS2.0