پرتال بنياد مسکن انقلاب اسلامي خراسان شمالي ›› اخبار ›› بازديد مهندس شاملو از پروژه هاي طرح هادي در روستاهاي شيروان

    RSS2.0
چاپ   
بازديد مهندس شاملو از پروژه هاي طرح هادي در روستاهاي شيروان

معاون عمران روستايي بنياد مسكن انقلاب اسلامي كشور به همراه مديركل بنياد مسكن استان و فرماندار و مدير بنياد مسكن شهرستان از طرح هادي روستاهاي شيروان بازديد كرد.
به گزارش روابط عمومي بنياد مسكن انقلاب اسلامي خراسان شمالي ، مهندس شاملو معاون عمران روستايي بنياد مسكن انقلاب اسلامي كشور به همراه مهندس محمدي مديركل و مهندس صابري معاون عمران روستايي بنياد مسكن استان، صفر نژاد فرماندار و مهندس ابراهيمي مدير بنياد مسكن شيروان از روند اجراي طرح هادي روستاهاي بيگان ، ا... آباد سفلي ، توده و امام زاده عبدالرضا در روستاي توده بازديد كردند.
مهندس شاملو هدف از اجراي طرح هاي هادي را ايجاد توسعه و تغيير در وضعيت كالبدي روستاها و ايجاد ساختار مناسب در بخش هاي فرهنگي، اجتماعي و بهسازي محيط و ارتقاي بهداشت روستاها برشمرد و گفت: اميدواريم با همكاري مسوولان و مردم روز به ‌روز شاهد بهتر شدن كارها، رعايت قوانين و مقررات ساخت و ساز در روستاها باشيم تا شكل روستاها متناسب با طرح هادي توسعه يابد.
مهندس محمدي نيز گفت : اجراي طرح هاي مزبور در سه روستاي شيروان، دو هزار و ۶۰۰ متر طول دارد و پيشرفت آن در روستاي بيگان ۱۰۰ درصد و روستاهاي توده و ا... آباد سفلي به طور ميانگين ۸۰ درصد است كه با اتمام اجراي طرح هاي هادي روستايي در اين روستاها، ۵۰۰ خانوار مشتمل بر سه هزار نفر از مزاياي آن برخوردار خواهند شد.

    RSS2.0