پرتال بنياد مسکن انقلاب اسلامي خراسان شمالي ›› اخبار ›› برگزاري جلسه هم انديشي و ارزيابي حوزه عمران روستايي

    RSS2.0
چاپ   
برگزاري جلسه هم انديشي و ارزيابي حوزه عمران روستايي

با حضور معاون عمران روستايي بنياد مسكن و مديران كل اين حوزه و مديركل ، معاون و كارشناسان حوزه عمران روستايي بنياد مسكن استان ، جلسه هم انديشي و ارزيابي حوزه عمران روستايي برگزار گرديد.
به گزارش روابط عمومي بنياد مسكن انقلاب اسلامي خراسان شمالي ، با حضور مهندس شاملو و مديران كل دفتر مركزي بنياد مسكن ، مهندس محمدي مديركل ، مهندس صابري معاون عمران روستايي و كارشناسان اين حوزه در بنياد مسكن استان ، جلسه هم انديشي و ارزيابي حوزه عمران روستايي برگزار گرديد.
مهندس صابري در رابطه با اين جلسه گفت : در اين نشست فعاليت هاي حوزه عمران روستايي در روستاهاي بازديد شده مورد ارزيابي قرار گرفت و ضمن اعلام رضايت كلي از نحوه ي اجراي پروژه ها در روستاهاي استان بويژه اجراي طرح هادي در روستاي كرف از توابع شهرستان جاجرم و اجراي بافت با ارزش روستاي روئين از توابع شهرستان اسفراين ، نكات فني پروژه ها مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.

    RSS2.0