پرتال بنياد مسکن انقلاب اسلامي خراسان شمالي ›› اخبار ›› شرح مصاحبه معاون عمران روستايي كشور در گفتگو با خبرنگار خبرگزاري جمهوري اسلامي ايران "ايرنا"

    RSS2.0
چاپ   
شرح مصاحبه معاون عمران روستايي كشور در گفتگو با خبرنگار خبرگزاري جمهوري اسلامي ايران "ايرنا"

 

تا پايان برنامه پنجم توسعه بنياد مسكن براي 38 هزار روستاي بالاي ۲۰خانوار كشور طرح هادي تهيه مي كند

 
معاون عمران روستايي بنياد مسكن انقلاب اسلامي كشور گفت : طي 3 سال باقي مانده از برنامه پنجم توسعه ، بنياد مسكن براي ۹ هزار روستاي بالاي ۲۰ خانوار باقي مانده نيز طرح هادي تهيه مي كند.
به گزارش روابط عمومي بنياد مسكن انقلاب اسلامي ، مهندس شاملو در گفت و گو با خبرنگار ايرناگفت : تاكنون طرح هادي در ۱۳ هزار روستاي بالاي ۲۰ خانوار در سطح استان هاي كشور از سوي بنياد مسكن اجرا و بهره برداري رسيده و طبق برنامه ريزي مقرر گرديده تا پايان پنج ساله برنامه پنجم توسعه براي 38 هزار روستاي بالاي 20 خانوار طرح هادي تهيه شود كه تا كنون براي 29 هزار روستا اين طرح تهيه شده است و طي 3 سال باقي مانده از برنامه پنجم توسعه، بنياد مسكن براي ۹ هزار روستاي بالاي ۲۰ خانوار باقي مانده نيز طرح هادي تهيه مي كند.
وي مهمترين معضل اجراي طرح هادي در مناطق روستايي را ضعف مديريتي در اين مناطق دانست و اظهار داشت: مديريت در روستاها به خصوص دهياري ها پس از بهره برداري از طرح هادي بايد در نگهداشت زيرساخت هاي اين طرح نيز همت مضاعفي را به كار گيرند.
معاون بنياد مسكن انقلاب اسلامي ادامه داد : در حال حاضرطرح هادي در دو هزار و ۵۰۰ روستاي كشور، نيمه كاره است كه در صورت تامين اعتبار طرح هادي در اين روستاها تكميل مي شود . وي ميانگين اعتبار لازم براي اجراي طرح هادي در هر روستا را 7 ميليارد ريال اعلام كرده كه۲۰ تا ۳۰ درصد از اين اعتبار در قالب مشاركت هاي مردمي و مابقي از محل اعتبار دولتي تامين مي شود.
مهندس شاملو افزود: اعتبار تخصيصي سالانه براي اجراي طرح هادي در مناطق روستايي حدود ۱۰ تا ۱۲ هزار ميليارد ريال است كه بنياد مسكن براي اجراي طرح هادي در روستاها و تكميل آن براساس برنامه پنجم توسعه نياز به اعتبار ۲۵ هزار ميليارد ريالي در سال دارد، كه در شرايط فعلي ۴۰ تا ۵۰ درصد از اين اعتبار سالانه براي بنياد مسكن مصوب      مي شود.
وي اختصاص 8 درصد از اعتبار تملك و دارايي استان ها براي اجراي طرح هادي روستايي را مهمترين مصوبه مجلس شوراي اسلامي در تسريع اجراي اين طرح دانست . وي تثبيت جمعيت، مهاجرت معكوس، رونق اقتصادي روستاها و افزايش رغبت براي سرمايه گذاري را مهمترين مزيت اجراي طرح هادي در روستاها قلمدادكرد و از مجلس شوراي اسلامي درخواست اعتبار مورد نياز براي اجراي طرح هادي مناسب با برنامه توسعه پنجم شد.
مهندس شاملو مهمترين بخش اجرايي طرح هادي را توسعه، تعريض و زيباسازي معابر، اجراي طرح جداول گذاري براي ساماندهي آب هاي سطحي دانست و گفت : ضعف مديريتي در برخي از مناطق روستايي موجب شده تا به دليل عدم لايروبي جداول انتقال آب سطحي دچار فرسودگي شود . ضعف مديريتي در برخي از مناطق روستايي موجب شده تا طرح هادي به دليل عدم نگهداشت مناسب دچار فرسودگي شود و اين عاملي براي هدر رفت سرمايه هاي هزينه شده، طرح مي شود.

    RSS2.0