پرتال بنياد مسکن انقلاب اسلامي خراسان شمالي ›› اخبار ›› بازديد مديركل بنياد مسكن استان قم از فعاليت هاي بنياد مسكن خراسان شمالي

    RSS2.0
چاپ   
بازديد مديركل بنياد مسكن استان قم از فعاليت هاي بنياد مسكن خراسان شمالي

مديركل بنياد مسكن انقلاب اسلامي استان قم به اتفاق معاونين از فعاليت ها و پروژه هاي اجرايي توسط بنياد مسكن خراسان شمالي بازديد نمودند.
به گزارش روابط عمومي بنياد مسكن انقلاب اسلامي خراسان شمالي ، مهندس خاني مديركل بنياد مسكن انقلاب اسلامي قم به همراه آشتيان معاونت مالي و پشتيباني ، مهندس بلدي معاونت مسكن روستايي و صالحي رئيس حراست ، به اتفاق مهندس محمدي مديركل بنياد مسكن خراسان شمالي و معاونين ايشان از مجموعه هاي سنگ شكن ، مجموعه ماشين آلات ، سوله ورزشي ، آماده سازي گلستان شهر ، ساختمان در حال احداث اداره كل و ديگر فعاليت هاي در دست اجرا بازديد نمودند.
در ادامه طي جلسه اي مديران كل به بحث و تبادل نظر و انتقال تجربيات پرداخته و از همفكري در كليه حوزه ها گفتگو كردند .
 در اين جلسه مهندس محمدي ضمن تشريح فعاليتها و پروژه هاي اجرا شده در استان گفت : سفرهاي استاني و بازديد از فعاليت هاي استان هاي ديگر لازمه ي توسعه در هر استان محسوب مي شود كه بهتر است از تجربيات يكديگر جهت انجام دادن بهتر پروژه ها استفاده گردد.

    RSS2.0