پرتال بنياد مسکن انقلاب اسلامي خراسان شمالي ›› اخبار ›› بازديد مهندس طالب زاده معاون هماهنگي امور عمراني استانداري خراسان شمالي

    RSS2.0
چاپ   
بازديد مهندس طالب زاده معاون هماهنگي امور عمراني استانداري خراسان شمالي

 مهندس طالب‌زاده معاون هماهنگي امور عمراني استانداري خراسان شمالي به همراه معاونين بنياد مسكن خراسان شمالي از پروژه هاي عمراني و در حال اجراي روستاي اسفيدان از توابع بجنورد بازديد نمودند . در اين بازديد مهندس طالب زاده   ضمن تشكر از بنياد  مسكن خراسان شمالي  ،خدمات عمومي ورفاهي در اين روستا را مطلوب ارزيابي كرد ،و بر حفظ ارزشها و فرهنگ هاي منطقه‌اي در ساخت و سازها  و همچنين بر بكار گيري مصالح بومي منطقه  در روستا تاكيد كرد.

 مهندس محمدي معاون عمران روستايي بنياد مسكن  در اين بازديد گفت : طرح بهسازي   بافت باارزش روستاي اسفيدان با اعتباري بيش از 25 ميليون ريال در سال 86 تهيه شد و در مرحله ابتدايي از محل تملك دارايي هاي استان درسال 87 يك ميليارد و 770 ميليون ريال براي آن اختصاص يافت كه اين مرحله از اجرا شامل كانال سازي وكف سازي بوده است و در حال اتمام است ، در سال جاري نيز 900 ميليون ريال از همين محل اختصاص يافته كه در مرحله مبادله موافقت نامه است.

 

 

    RSS2.0