پرتال بنياد مسکن انقلاب اسلامي خراسان شمالي ›› اخبار ›› كلنگ پروژه 313 واحدي مسكن مهر شهر ايور به زمين زده شد

    RSS2.0
چاپ   
كلنگ پروژه 313 واحدي مسكن مهر شهر ايور به زمين زده شد

   به گزارش روابط عمومي بنياد مسكن خراسان شمالي ، طي مراسمي با حضور مهندس نظري فرماندار شهرستان گرمه ومهندس موسوي نيا مدير كل بنياد مسكن انقلاب اسلامي خراسان شمالي  و معاونين بنياد استان و جمعي از مديران شهرستاني، فاز اول پروژه 313 واحدي مسكن مهر شهر ايور ، شهرستان گرمه كلنگ زني شد .

مهندس موسوي نيا در اين مراسم گفت : تاكنون 22 هزار واحد مسكوني روستايي در استان ساخته شده است ، در اين 4 سال همچنين 1000 واحد مسكن شهري از يك طبقه تا 5 طبقه را به انجام رسانيده ايم . در سال جاري نيز  رئيس جمهور محترم تاكيد فراواني بر مسكن مهر داشته اند كه در اين زمينه شهرهاي زير 25 هزار را به عهده بنياد مسكن گذاشته اند .

 وي با اشاره به اين جمله مقام معظم رهبري كه فرمودند : كوچك بسازيد اما با شكوه ، اضافه كردند : متقاضيان محترم زير بناهاي منازل خويش را در حد توان در نظر بگيرند تا بتوانند آن را به راحتي به سرمنزل برسانند . وي همچنين مشاركت مردم را براي پروژه ها از مهمترين عوامل در سرعت اجراي كارها دانست .

وي همچنين ياد آور شد : اين پروژه از اولين پروژه هاي مسكن مهر شهر هاي زير 25 هزار نفر در كشور مي باشد و اميد است با ياري مسئولين اجراي مسكن مهر توسط بنياد مسكن دركشور پيشتاز شناخته  شود.

مهندس نظري فرماندار گرمه نيز در اين مراسم ظمن تشكر از زحمات بنياد مسكن در عرصه مسكن و عمران روستايي خواستار مشاركت همه جانبه روستائيان در پروژه ها شد.

در ادامه مهندس ايماني مدير بنياد مسكن شهرستانهاي جاحرم و گرمه با اشاره به پايان كار يك هزار837  واحد مسكوني روستايي در سطح دوشهرستان گفت : اين بنياد توانسته تا كنون تعداد 2 هزار 780 پروانه ساختماني صادر نمايد و تعداد 900 فقره تسهيلات قرض الحسنه روستايي با اعتباري معادل 4 هزار و 500 ميليون ريال به روستائيان پرداخت نمايد.

 وي اضافه كرد : تهيه و اجراي طرح هادي شهر ايور نيز  با هدف توسعه عمران و هدايت وضعيت فيزيكي روستا و تسهيلات لازم جهت بهبود مسكن روستائيان در سال 87  توسط بنياد مسكن انقلاب اسلامي جاجرم به پايان رسيد و همزمان با حضور استاندار محترم افتتاح گرديد.

قابل ذكر است شهرايور در تير ماه 87 از روستا به شهر ارتقاء يافت و داراي 1095 خانوار و 4664  نفر جمعيت  مي باشد .

 

    RSS2.0