پرتال بنياد مسکن انقلاب اسلامي خراسان شمالي ›› اخبار ›› جلسه ناظرين نظام فني روستايي و دهياران بخش مركزي شهرستان فاروج

    RSS2.0
چاپ   
جلسه ناظرين نظام فني روستايي و دهياران بخش مركزي شهرستان فاروج

با حضور بخشدار بخش مركزي ، مدير بنياد مسكن شهرستان، ناظرين نظام فني بنياد مسكن و ديگر مسئولين شهرستاني جلسه ناظرين نظام فني روستايي و دهياران بخش مركزي شهرستان فاروج برگزار گرديد.
به گزارش روابط عمومي بنياد مسكن انقلاب اسلامي خراسان شمالي ، به منظور آشنايي دهياران بخش مركزي با فعاليتهاي بنياد مسكن انقلاب اسلامي شهرستان فاروج ، جلسه ناظرين نظام فني روستايي و دهياران بخش مركزي با حضور شيردل بخشدار بخش مركزي ، مهندس احمدي مدير بنياد مسكن شهرستان، ناظرين فني بنياد مسكن ، دهياران بخش مركزي و ناظرين نظام فني روستاها و ديگر مسئولين شهرستاني در بخشداري مركزي فاروج برگزار گرديد.
در اين جلسه مهندس احمدي مدير بنياد مسكن فاروج بر لزوم همكاري دهياران با بنياد شهرستان تاكيد نمود و در ادامه نيز بخشدار بخش مركزي ، همكاري دهياران با طرح و برنامه هاي بنياد مسكن واستفاده از تجربيات كارشناسان اين نهاد را عوامل توسعه و پيشرفت روستاها دانست . در پايان جلسه نيز مهندس نيري ، ناظر عاليه شعبه شهرستان فاروج مطالب آموزشي لازم در رابطه با صدور پروانه ساختماني در دهياري ها بيان كرد .
شايان ذكر است ، در اين جلسه برای اولین بار بیش از 50 نفر به عنوان دهیار منصوب شدند.

    RSS2.0