پرتال بنياد مسکن انقلاب اسلامي خراسان شمالي ›› اخبار ›› بازديد فرماندار فاروج از روند اجراي مسكن مهر

    RSS2.0
چاپ   
بازديد فرماندار فاروج از روند اجراي مسكن مهر

فرماندار فاروج به همراه معاون خود و مدير بنياد مسكن شهرستان از روند اجراي طرح مسكن مهر بازديد كردند.
به گزارش روابط عمومي بنياد مسكن انقلاب اسلامي خراسان شمالي ، درتومی فرماندار فاروج به همراه قادری معاون فرماندار و مهندس احمدي مدير بنياد مسكن شهرستان از روند اجراي طرح مسكن مهر بازديد كرد كه در ادامه فرماندار ضمن تقدير از مدير و كاركنان بنياد مسكن شهرستان ، روند اجرای مسکن مهر در فاروج را مطلوب دانسته و نسبت به پی گیری خدمات زیربنایی از ادارات خدمات رسان جهت تسریع در روند انشعابات در خواست اقدام نمود.
مدير بنياد مسكن فاروج گفت : از مجموع هزار و 144 نفر كه با بانك هاي عامل معرفي شده اند ، هزار و 96 نفر موفق به عقد قرارداد شدند كه از اين ميزان هزار و 64 واحد در مرحله فنداسيون قرار دارند و 693 واحد نيز در مرحله نصب اسكلت ساختمان هستند . وي ادامه داد ؛ در حال حاضر 583 واحد در مرحله سفت كاري مي باشند و 385 واحد نيز با اتمام نازك كاري موفق به كسب اخذ پايان كار گشته اند.

    RSS2.0