پرتال بنياد مسکن انقلاب اسلامي خراسان شمالي ›› اخبار ›› معاون عمراني استانداري خراسان شمالي : توسعه عمران روستايي از جهت گيرهاي اصلي ماست

    RSS2.0
چاپ   
معاون عمراني استانداري خراسان شمالي : توسعه عمران روستايي از جهت گيرهاي اصلي ماست

مديركل بنياد مسكن استان به همراه معاونين با مهندس علي نيا معاون عمراني استانداري خراسان شمالي ديدار و گفتگو كردند.
به گزارش روابط عمومي در اين ديدار مهندس محمدي ضمن تبريك انتصاب مهندس علي نيا، از نيروهاي فني و بومي استان در منصب جديد ، گزارشي از فعاليت هاي بنياد مسكن در حوزه هاي مختلف كاري ارائه نمود .
وي با اشاره به تهيه و اجراي طرح هادي در سالهاي ابتدايي تاسيس استان گفت: اين رقم در بخش تهيه در سال 84 حدود80 طرح و در بخش اجرا نيز 38  روستا بوده كه در حال حاضر در بحث تهيه بيش از 520 طرح تهيه و تدوين ، مصوب و ابلاغ شده و بالغ بر 230 روستا نيز در استان اجرايي شده است .
وي اضافه كرد به جز شهرهاي شيروان و اسفراين در بقيه شهرهاي استان آماده سازي سايتهاي مسكن مهر به عهده اين بنياد بوده است، از جمله ميتوان به آماده سازي گلستانشهر بجنورد و جاده دسترسي به اين سايت اشاره كرد.
مهندس محمدي در ادامه گفت : بنياد مسكن به عنوان نهاد انقلابي و غير دولتي و وجود خير و بركت ناشي از حساب 100 امام ( ره ) و وجود نظارت هاي خاص مي كوشد در انجام وظايف محوله و فراتر به نحو احسن پيش قدم باشد وي از ديگر پروژه هاي در دست اجرابه اجراي 10 كيلومتر راه مرزي گليل در شرايط سخت آب و هوايي اشاره نمود .
در ادامه اين جلسه مهندس علي نيا معاون عمراني استانداري ضمن تقدير از فعاليتهاي بنياد مسكن در حيطه هاي مختلف به برگزاري كميسيون هاي حفاري اشاره نمود و گفت دستگاههاي خدمات رساني موظفند پس از اجراي پروژه هاي خود وضعيت طرح هاي عمراني روستاها را به وضع اول برگردانند وي اضافه كرد : خوشبختانه با فعاليت هاي عمراني و اعطاي تسهيلات مسكن ، روستاهاي استان از وضعيت مطلوبي برخوردارند .
مهندس علي نيا توسعه عمران روستايي را از جهت گيري اصلي حوزه خود خواند و خواستار تعامل بيشتر بنياد مسكن با شهرداريها و هماهنگي و كنترل در چهارچوب و خطوط قرمز حفاظت از منابع و اراضي شد . و تجاوزها و تعدي ها را موجب نرسيدن به برنامه ها و ايجاد سمت توسعه مناسب خواند . وي در نهايت خواستار همدلي و همكاري دستگاههاي مرتبط در راستاي آباداني و رونق روستاهاي استان شد .

    RSS2.0