پرتال بنياد مسکن انقلاب اسلامي خراسان شمالي ›› اخبار ›› بازديد مهندس باشكندي و زمزم از سايت ماشين آلات

    RSS2.0
چاپ   
بازديد مهندس باشكندي و زمزم از سايت ماشين آلات

مديران كل دفتر مركزي بنياد مسكن كشور به همراه مديركل بنياد مسكن استان از سايت اداري ماشين آلات بازديد كردند.
به گزارش روابط عمومي بنياد مسكن انقلاب اسلامي خراسان شمالي ، مهندس باشكندي مدير كل مسكن شهري به همراه زمزم ذيحساب و مدير كل امور مالي بنياد مسكن انقلاب اسلامي ، مهندس محمدي و معاونين خود ، از قسمت هاي مختلف سايت ماشين آلات خراسان شمالي بازديد نمودند.
در اين جلسه ، مهندس محمدي مديركل بنياد مسكن استان گفت : بانك ماشين آلات را به عنوان ، به عنوان يك واحد پشتيباني ، فني و مهندسي براي فعاليتهاي اجرايي دانست و اضافه كرد ، سازندگي و اجراي پروژه هاي عمراني در سطح روستاهاي كشور مرهون تلاش ها و زحمات شما مي باشد.
وي ادامه داد ؛ از جمله فعاليت هاي امور ماشين آلات استان در زمينه مشاركت در اجراي طرح هادي ، احداث تاسيسات شن و ماسه ، اجراي پروژه راه مرزي ، اجراي آماده سازي مسكن مهر در شهرهاي بالاي 25 هزار نفر جمعيت و زير 25 هزار نفر جمعيت در استان و پروژه ي آماده سازي گلستانشهر و محور دسترسي آن به مركز استان مي باشد.

    RSS2.0