پرتال بنياد مسکن انقلاب اسلامي خراسان شمالي ›› اخبار ›› ديدار مديران كل بنياد مسكن با مديركل ديوان محاسبات خراسان شمالي

    RSS2.0
چاپ   
ديدار مديران كل بنياد مسكن با مديركل ديوان محاسبات خراسان شمالي

مديركل مسكن شهري و مديركل امور مالي بنياد مسكن كشور به همراه مديركل استان با مديركل ديوان محاسبات خراسان شمالي ديدار و گفتگو كردند.
به گزارش روابط عمومي بنياد مسكن انقلاب اسلامي خراسان شمالي ، مهندس باشكندي مديركل مسكن شهري و زمزم ذيحساب و مديركل امور مالي بنياد مسكن كشور به همراه مهندس محمدي مديركل بنياد مسكن استان و معاونين اين نهاد با كرمي مديركل ديوان محاسبات خراسان شمالي ديدار و گفتگو كردند.
در اين جلسه آدينه معاون مالي دررابطه با مصوبات سفر رهبري گفت : در بخش عمران روستايي اين مصوبات انجام شده است و در بحث مسكن نيز مطابق مصوبه هيئت وزيران ، مبلغي جهت احداث واحدهاي شهري و روستايي از محل سفر رهبري اختصاص يافته است.
مهندس محمدي نيز گزارشي در رابطه با پروژه هاي سفر رهبري ارائه داد و بيان داشت : در حال حاضر قيمت هاي ساحت و ساز مسكن مهر تغيير كرده است ولي ما تلاش مي كنيم با كمك ساير ارگان ها و با هماهنگي دفتر مقام معظم رهبري پروژه احداث 1000 واحدي مسكن شهري را آغاز كنيم . وي ادامه داد ؛ بر اساس توافقات صورت گرفته مقرر گرديده است سازمان راه و شهرسازي زميني را جهت احداث واحد هاي مسكن شهري در اختيار اين نهاد بگذارد و كارهاي مربوط به دريافت تسهيلات بانكي را بنياد مسكن پيگيري نمايد.
در ادامه مهندس باشكندي مديركل مسكن شهري گفت : ماهيت بنياد مسكن اين است كه پيگير مصوبات سفر رهبري باشد و در خصوص بندهاي موافقت نامه و اجراي پروژه ها تبادل نظر شده است و ما از ديوان محاسبات انتظار داريم ما را در اين راه كمك كنند چراكه اين يك دستور ولايتي است و هدف اصلي اين نهاد جامعه است.
كرمي مديركل ديوان محاسبات ، سفر مقام معظم رهبري را در بهترين زمان كه اين استان نياز به كار و تلاش بود توصيف كرد كه موجب خوشايندي مردم مناطق محروم استان بود . وي ادامه داد ؛ مقام معظم رهبري تاكيد داشتند ، مصوبات سفر اجرايي شود و مردم شاهد پيشرفت استان باشند كه ما هم طبق وظايف خود ، هر سه ماه گزارشي در رابطه با نحوه نظارت و اجراي اين مصوبات به مركز ارائه مي دهيم.

    RSS2.0