پرتال بنياد مسکن انقلاب اسلامي خراسان شمالي ›› اخبار ›› برگزاري جلسه هيئت مديره انجمن خيرين مسكن ساز خراسان شمالي

    RSS2.0
چاپ   
برگزاري جلسه هيئت مديره انجمن خيرين مسكن ساز خراسان شمالي

به گزارش روابط عمومي بنياد مسكن خراسان شمالي جلسه هيئت مديره انجمن خيرين مسكن ساز استان با حضور اعضاي هيئت ريسه و مديركل و معاونين بنياد مسكن در محل دفتر انجمن برگزار گرديد.
در ابتداي اين جلسه برزگر مدير عامل انجمن گزارشي از روند پيشرفت فيزيكي پروژه 294 واحدي و مصوبات جلسه قبلي و موارد قابل طرح در جلسه را ارائه نمود . وي در ادامه از شركت تعاوني طلوع به دليل كمك شصت ميليون ريالي به حساب 100 امام (ره) جهت كمك به پروژه 294 واحدي انجمن خيرين گلستان شهر تقدير نمود . در ادامه جلسه مهندس محمدي مدير كل بنياد مسكن استان از هماهنگي هاي بعمل آمده با استاندار جهت برگزاري مجمع خيرين استان خبر داد.
در پايان نيز ضمن ارائه گزارشات و پيشنهادات در راستاي پيشرفت كار توسط اعضاء مقرر گرديد پيگيري تملك زمين از طريق راه و شهرسازي جهت شروع پروژه هاي جديد در دستور كار مديركل بنياد مسكن و رئيس انجمن خيرين استان قرار گيرد.

    RSS2.0