پرتال بنياد مسکن انقلاب اسلامي خراسان شمالي ›› اخبار ›› برگزاري مجمع عمومی عادی انجمن خیرین مسکن ساز استان خراسان شمالي

    RSS2.0
چاپ   
برگزاري مجمع عمومی عادی انجمن خیرین مسکن ساز استان خراسان شمالي

با حضور رئيس انجمن خيرين مسكن سازكشور ، امام جمعه بجنورد ، مديركل بنياد مسكن استان و اعضاء هيئت مديره انجمن ، مجمع عمومی عادی انجمن خیرین مسکن ساز استان خراسان شمالي در محل دفتر امام جمعه شهرستان برگزار گرديد.
به گزارش روابط عمومي بنياد مسكن انقلاب اسلامي خراسان شمالي ، با حضور مهندس سلگي رئيس انجمن خيرين مسكن سازكشور ، حضرت حجت الاسلام والمسلمين يعقوبي امام جمعه بجنورد ، مهندس محمدي مديركل بنياد مسكن استان و اعضاء هيئت مديره انجمن ، مجمع عمومی عادی انجمن خیرین مسکن ساز استان خراسان شمالي در محل دفتر امام جمعه شهرستان برگزار گرديد.
در ابتداي جلسه مهندس محمدي گزارشي از فعاليت هاي صورت گرفته توسط انجمن خيرين در استان را ارائه داد و سپس دكتر انصاري عضو هيئت مديره گزارشي از عملكرد و صورتهاي مالي انجمن را ارائه كرد.
مهندس سلگي رئيس انجمن خيرين مسكن ساز كشور نيز ضمن رضايت و ابراز خشنودي از كارهاي صورت گرفته توسط دفتر خراسان شمالي بر لزوم نشر و آگاهي مردم از سياست هاي اين نهاد و مخصوصا فعاليت ها و اهداف عالي دفتر انجمن خيرين مسكن ساز تاكيد كرد و در پايان نيز حضرت حجت الاسلام والمسلمين يعقوبي امام جمعه بجنورد حساب 100 امام (ره) را بسيار با ارزش دانست و از خيرين درخواست نمود تا در جهت ساخت منازل مقاوم براي محرومين و آگاهي دادن به مردم را تلاش بيشتري نمايند.
لازم به ذكر است در اين نشست سیاستها و خط مشی کلی انجمن توسط اعضاء تبیین گردید و با توجه به اهداف و وظایف انجمن در خصوص ضرورت کمک به اقشار محروم جامعه از طریق جلب مشارکتهای عمومی و با کاهش قیمت تمام شده واحد مسکونی ، شیوه های اجرایی ، نحوه جذب کمک های مردمی و چگونگی جذب خیرین مسکن ساز مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت . محمود دلپسند به عنوان رئیس و علي اصغر بديعي مقدم ، حيدر قلي ابراهيمي بعنوان ناظر ، مسلم برزگر به عنوان منشی جلسه و عباس فياض به اتفاق آراء به عنوان نماینده انجمن استان جهت شرکت در جلسات مجمع انجمن مرکز از طرف اعضاء حاضر درجلسه انتخاب گردیدند همچنين پس از رأی گیری داريوش آدينه بعنوان بازرس اصلی و نعمت ا... ميرزايي بعنوان بازرس علی البدل از طرف هیئت امناء برای مدت یکسال انتخاب گردیدند و روزنامه محلی خراسان شمالي بعنوان روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی و دعوتنامه انجمن استان تعیین گردید.

    RSS2.0