پرتال بنياد مسکن انقلاب اسلامي خراسان شمالي ›› اخبار ›› تعديل موانع و چالش ها در قبال خدمت به روستاها و هماهنگي و هم افزايي دستگاه هاست

    RSS2.0
چاپ   
تعديل موانع و چالش ها در قبال خدمت به روستاها و هماهنگي و هم افزايي دستگاه هاست

مهندس محمدي مديركل بنياد مسكن استان به همراه معاونين در آستانه دهه حساب 100 امام (ره) با پور عيسي معاون برنامه ريزي استاندار ديدار و گفتگو كرد.
به گزارش روابط عمومي ، در اين ديدار مهندس محمدي با اشاره به سالروز تأسيس بنياد مسكن به بيان اهداف و وظايف اين نهاد در استان پرداخت و گفت: در بخش عمران روستايي از 718 روستاي بالاي 20 خانوار در استان ، با توجه به برنامه پنج ساله توسعه ، اين روستاها بايد از طرح هادي برخوردار باشند كه در ابتداي تأسيس استان حدود 85 روستاي استان از طرح هادي برخوردار بودند كه در حال حاضر براي 520 روستاي استان طرح تهيه و تصويب شده است و در سال جاري نيز براي تهيه طرح هادي 70 روستاي ديگر برنامه ريزي شده است.
وي اضافه كرد در ابتداي تأسيس استان نيز طرح هادي در 38 روستاي استان اجرايي شده بود كه اين آمار هم اكنون به 230 روستا رسيده است.
 در اين ديدار پور عيسي معاون برنامه ريزي و بودجه استاندار خراسان شمالي نيز ضمن تبريك ايام دهه حساب 100 امام (ره) به تعامل و همكاري دستگاه هاي مرتبط در حوزه روستا اشاره نمود . وي از بنياد مسكن خواست تا برنامه و پيشنهادات خود را در زمينه تحقق اهداف در تهيه و اجراي طرح هادي در پايان برنامه پنج ساله توسعه و همچنين شاخص هاي كسب سطوح برتر در زمينه تهيه و اجراي طرح هادي در كشور را ارائه نمايند تا به صورت استراتژيك در شوراي برنامه ريزي استان طرح گردد.
پور عيسي با اشاره به اينكه تعديل موانع و چالش ها در قبال خدمت به روستاهاست ، از دستگاه هاي مرتبط با روستا خواست در مسير خدمت رساني هماهنگي و هم افزايي با يكديگر را افزايش دهند.
وي همچنين در خصوص ارائه خدمات روستائي بيشتر به طرق مختلف در منطقه محروم راز و جرگلان اشاره نمود و  خواستار برگزاري جلسات مستمر با پيگيري هاي بنياد مسكن با حضور دستگاه هاي مرتبط در خصوص بررسي چالش هاي بين دستگاهي در مسير آباداني روستاها شد.

    RSS2.0