پرتال بنياد مسکن انقلاب اسلامي خراسان شمالي ›› اخبار ›› ديدار مدير كل و معاونين بنياد مسكن با مديركل صداو سيماي استان

    RSS2.0
چاپ   
ديدار مدير كل و معاونين بنياد مسكن با مديركل صداو سيماي استان

مديرکل بنياد مسكن استان خراسان شمالي در راستاي گسترش همکاري ها و ضرورت فرهنگ سازي در سطح روستاها با مديركل صدا و سيماي استان ديدار و گفتگو كرد.
به گزارش روابط عمومي ، مهندس محمدي مديركل بنياد مسكن خراسان شمالي به اتفاق معاونين خود با مهدوي مديركل صدا و سيماي استان ، معاونين و مديران بخش هاي مختلف سازمان در راستاي گسترش همکاري ها و ضرورت فرهنگ سازي در سطح روستاها ديدار و گفتگو كردند.
در اين ديدار مهندس محمدي بيان داشت : به پاس اهتمام و توجه هميشگي صدا وسيماي خراسان شمالي و همكاري بي دريغ و صميمانه اين سازمان با بنياد مسكن انقلاب اسلامي خراسان شمالي در راستاي ترويج فرهنگ مقاوم سازي و بهسازي واحد هاي مسكوني و همچنين عمران و آباداني شهرها و روستاهاي استان تشكر و قدرداني نموده ، اميدواريم همواره در تحقق اهداف متعالي نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران ، موفق و منصور باشيد.
در ادامه نيز تقدير نامه اي از طرف مهندس محمدي به مهدوي مديركل صدا و سيماي استان به پاس همكاري با بنياد مسكن ، اهداء گرديد.                

    RSS2.0