پرتال بنياد مسکن انقلاب اسلامي خراسان شمالي ›› اخبار ›› انتصاب سرپرست جديد ماشين آلات خراسان شمالي

    RSS2.0
چاپ   
انتصاب سرپرست جديد ماشين آلات خراسان شمالي

طي جلسه اي با حضور مديركل ، معاونين و مديران بنياد مسكن خراسان شمالي ، سرپرست جديد امور ماشين آلات معرفي شد.
به گزارش روابط عمومي بنياد مسكن انقلاب اسلامي خراسان شمالي ، در اين جلسه مهندس محمدي ضمن بيان نكاتي پيرامون جديت در كار و امور محوله بانك ماشين آلات اشاره كرد : مديريت بر مجموعه ماشين آلات با داشتن مجموعه اي وسيع از ماشين آلات و تاسيسات و انجام پروژه هاي متعدد در بازه زماني مشخص نيازمند برنامه ريزي و تعامل في مابين با كاركنان دارد.
در ادامه مهندس نقيب و مهندس طهماسبي توضيحاتي در خصوص فعاليت هاي بانك ماشين آلات ارائه دادند و در پايان مهندس محمدرضا طهماسبي طي اهداء حكم ، سرپرست ماشين آلات شد.

    RSS2.0