پرتال بنياد مسکن انقلاب اسلامي خراسان شمالي ›› اخبار ›› بازديد معاون سياسي امنيتي استانداري خراسان شمالي از پروژه راه مرزي

    RSS2.0
چاپ   
بازديد معاون سياسي امنيتي استانداري خراسان شمالي از پروژه راه مرزي

معاون سياسي امنيتي استانداري خراسان شمالي و هيئت همراه به اتفاق مديركل بنياد مسكن استان از پروژه راه مرزي گليل و سراني بازديد نمودند.
به گزارش روابط عمومي بنياد مسكن انقلاب اسلامي خراسان شمالي ، مهندس محمدي در اين بازديد توضيحاتي در خصوص مشخصات پروژه و پيشرفت اين طرح ارائه نمود.
همچنين نوروزيان معاون سياسي امنيتي استانداري با اشاره به انجام برنامه ريزي و جديت در فعاليت به ادامه كار پروژه راه مرزي تاكيد نمود.
گفتني است در اين بازديد علاوه بر مديركل بنياد مسكن و معاون سياسي امنيتي استاندار ، مديركل دفتر فني استاندار و سرپرست امور ماشين آلات نيز حضور داشتند.
 

    RSS2.0