پرتال بنياد مسکن انقلاب اسلامي خراسان شمالي ›› اخبار ›› بازديد تيم اجرائي حسابرسي عملياتي از پروژه هاي مسكن شهري سطح استان

    RSS2.0
چاپ   
بازديد تيم اجرائي حسابرسي عملياتي از پروژه هاي مسكن شهري سطح استان

تيم اجرائي پروژه عملياتي حسابرسي عملياتي بنياد مسكن انقلاب اسلامي خراسان شمالي از پروژه‌هاي مسكن شهري و مهر در سطح استان بازديد نمودند.

به گزارش روابط عمومي در اين بازديد طي دو روز از پروژه 18 واحدي بهداري و 224واحدي وليعصر در بجنورد، 30 واحدي در آشخانه و 30 واحدي در شيروان بازديد به عمل آمد.

همچنين از پروژه هاي در دست اجرا، 128 واحدي پرديسان بجنورد، 60 واحدي شيروان و 288 واحدي گلستان شهر نيز بازديد شد.

گفتني است در ابتداي شروع پروژه جلسه‌ي هماهنگي با حضور مديركل و معاونين و كارشناسان استان برگزار گرديد.

حسنعلي آريا، عضو تيم اجرائي پروژه حسابرسي درخصوص اين پروژه گفت: اين حسابرسي توسط موسسه حسابرسي مفيد راهبر، زير نظر بيت رهبري فاصله زماني 3 الي 5 سال در كشور انجام مي‌پذيرد. وي از نكات مورد بررسي در اين پروژه به بررسي سازمان، رهبري استراتژي، منابع انساني و سازماني مباحث مالي، توليدات، خدمات و مشتريان و نتايج حاصله آن براي جامعه اشاره نمود.

    RSS2.0