پرتال بنياد مسکن انقلاب اسلامي خراسان شمالي ›› اخبار ›› طي مراسمي مسئول جديد پايگاه بسيج ثامن الائمه (ع) بنياد مسكن استان معرفي شد

    RSS2.0
چاپ   
طي مراسمي مسئول جديد پايگاه بسيج ثامن الائمه (ع) بنياد مسكن استان معرفي شد

مسئول جديد پايگاه بسيج بنياد مسكن خراسان شمالي با حضور مسئولين سازمان بسيج كارمندان استان معرفي گرديد.
در اين جلسه كه با حضور همكاران و مديركل برگزار گرديد، مهندس محمدي مديركل بنياد مسكن استان بسيج را درخت تنومند وشجره طيبه دانست كه امروزه راه را براي خدمت گذاري سهل تر نموده است.
وي اضافه كرد وظيفه بسيج و بنياد مسكن هر دو دفاع از ارزشها و ياري رساندن به محرومين است كه بايد هميشه در صحنه باشند.
در ادامه جناب سرهنگ عظيمي پور: مدير سازمان بسيج كارمندان سپاه جواد الائمه (ع) گفت : انتظاري كه بسيجيان مي‌رود اين است كه در محل كار به نحوه شايسته جوابگوي درخواست‌هاي ارباب رجوع باشند. وي خواستار تشكيل شورا حلقه صالحين در سطح بنياد مسكن استان شد و گفت : مي‌بايست شوراهاي پايگاه هر كدام نقش خود را ايفا كنند.
در پايان اين جلسه آقاي آدينه معاون پشتيباني بنياد مسكن استان به عنوان مسئول پايگاه بسيج ثامن الائمه بنياد مسكن انقلاب اسلامي خراسان شمالي معرفي گرديدند.

    RSS2.0