پرتال بنياد مسکن انقلاب اسلامي خراسان شمالي ›› اخبار ›› بازديد مدير كل نظارت و ارزيابي از پروژه هاي مسكن شهري در استان

    RSS2.0
چاپ   
بازديد مدير كل نظارت و ارزيابي از پروژه هاي مسكن شهري در استان

مدير كل نظارت ارزيابي مسكن شهري بنياد مسكن انقلاب اسلامي كشور از پروژه هاي در دست اجرا در سطح استان بازديد نمود.
به گزارش روابط عمومي ، مهندس عظيمي مدير كل دفتر نظارت و ارزيابي مسكن شهري بنياد مسكن انقلاب اسلامي به همراه مهندس قره كارشناس ارزياب ، با حضور مهندس محمدي مدير كل بنياد مسكن استان و معاونين ايشان از پروژه هاي بنياد مسكن استان بازديد نمودند .
گفتني است ، اين پروژه ها شامل پروژه ي 284 واحدي خيرين ، 600 واحدي رهبري گلستانشهر و 128 واحدي پرديسان در شهرك وليعصر بجنورد و همچنين 60 واحدي شيروان بودند . از ديگر پروژه هايي كه مورد بازديد قرار گرفتند ، بازديد از روند ساخت پروژه ساختمان اداره كل بنياد مسكن استان و ساختمان شعبه بجنورد مي باشد .

    RSS2.0