پرتال بنياد مسکن انقلاب اسلامي خراسان شمالي ›› اخبار ›› افتتاح طرح هادي سه روستا در فاروج

    RSS2.0
چاپ   
افتتاح طرح هادي سه روستا در فاروج

پروژه طرح هادي روستاهاي خبوشان ، كلاته جعفر آباد و رشوانلوي فاروج با حضورنوروزيان معاون سياسي امنيتي استاندار، امام جمعه و فرماندار جاجرم و ساير مسئولين در اولين روز هفته دولت افتتاح گرديد

به گزارش روابط عمومي بنياد مسكن انقلاب اسلامي خراسان شمالي مهندس محمدي مدير كل بنياد مسكن استان در اين مراسم گفت: عمده ترين كار اين نهاد در روستاها، تهيه و اجراي طرح هادي و توسعه كالبدي روستا و صدور اسناد مالكيت در روستاها و شهرها ميباشد.

مهندس «محمدي» افزود: نقش مردم ، شوراها ودهياران در مديريت روستاها و همكاري در اجراي طرح هادي بسيار مهم است.

وي  اظهار داشت: اميدواريم با كمك مداوم روستاييان و تخصيص اعتبارات در آينده پروژه هاي بيشتري را تقديم مردم نمائيم.

احمدي مدير بنياد مسكن شهرستان فاروج نيز در اين آئين اظهار داشت: طرح هادي سه روستاي خبوشان ، كلاته جعفرآباد و رشوانلوبه صورت نمادين در روستاي خبوشان افتتاح گرديد كه جمعا در سه روستا 2150متر بازگشايي معابر ، 4167 متر پياده رو سازي ، 15600 متر مربع زيرسازي و آسفالت ،100مترمكعب ديوار حائلو و 2400متر ديوار حائل با اعتباري بالغ بر 12هزار ميليون ريال احداث گرديد.

گفتني است 390خانواراز افتتاح اين طرح ها بهره مند شده اند.

    RSS2.0