پرتال بنياد مسکن انقلاب اسلامي خراسان شمالي ›› اخبار ›› پروژه طرح هادي روستاي دولت آباد اسفراين عصر روز روستا افتتاح شد

    RSS2.0
چاپ   
پروژه طرح هادي روستاي دولت آباد اسفراين عصر روز روستا افتتاح شد

به گزارش روابط عمومي در اين آئين مهندس عابدي فرماندار شهرستان اسفراين از تلاش ها ي بنياد مسكن در اعطاي تسهيلات مسكن روستايي و اجراي طرح هادي در روستاها تقدير نمود.

در اين مراسم مهندس محمدي مدير كل بنياد مسكن انقلاب اسلامي نيز گفت طرح هادي دولت آباد اسفراين با اعتباري بالغ بر 4000 ميليون ريال اجراگرديد كه بيش از 90 خانوار از اجراي اين طرح بهره مند شده اند وي همچنين اضافه كرد در شهرستان اسفراين تعداد 5118 واحد مسكن روستايي به بهره برداري رسيده است كه از اين ميزان تعداد 26 واحد در روستاي دولت آباد ساخته شده است .

وي اضافه كرد از ديگر اقدامات موثر بنياد مسكن در شهرستان اسفراين صدور 11753 جلد سند مالكيت روستايي مي باشد.

    RSS2.0