پرتال بنياد مسکن انقلاب اسلامي خراسان شمالي ›› اخبار ›› جلسه مديران كميته امداد امام خميني (ره) و بنياد مسكن انقلاب اسلامي خراسان شمالي

    RSS2.0
چاپ   
جلسه مديران كميته امداد امام خميني (ره) و بنياد مسكن انقلاب اسلامي خراسان شمالي

مديران كل بنياد مسكن و كميته امداد به منظور بررسي وضعيت تسهيلات مسكن روستايي و تسريع در اعطاي آن تشكيل جلسه دادند.
به گزارش روابط عمومي در ابتداي اين جلسه مهندس محمدي مديركل بنياد مسكن گزارشي از وضعيت اعطاي تسهيلات مسكن روستايي به مددجو ها در سطح روستاها ارائه داد.در اين جلسه مهندس محمدي از ارايه رايگان نقشه هاي تهيه شده توسط مشاور مادر بنياد مسكن به متقاضيان تحت پوشش کمیته امداد خبر داد.وي در ادامه به جهت ايجاد وحدت رويه و افزايش كيفيت ساخت و سازهابر اجراي واحدها توسط پيمانكاران ذیصلاح با هماهنگی بنیاد مسکن در شهرستانها تاكيد نمودپس از آن حسين پور مديركل كميته امداد ضمن تشكر از بنياد مسكن در خصوص توجه به ساخت و ساز مقاوم و در اولويت گذاشتن خانواده هاي محروم و كم درآمد روستاها ، خواستار تسريع در ارسال پرونده هاي متقاضيان به بانك هاي عامل از اعتبارات 93 شد. همچنين در اين جلسه مقرر شد افراد فاقد مسكن واجد شرايط كه در سنوات گذشته از تسهيلات مسكن روستايي استفاده نكرده‌اند توسط کمیته امداد شناسايي و به تفکیک شهرستان به بنیاد مسکن ارائه گردد.

    RSS2.0