پرتال بنياد مسکن انقلاب اسلامي خراسان شمالي ›› اخبار ›› بازديد از پروژه 294 واحدي گلستانشهر

    RSS2.0
چاپ   
بازديد از پروژه 294 واحدي گلستانشهر

مهندس سلگي عضو هيئت مديره و مديرعامل انجمن خيرين مسكن ساز كشور به همراه مهندس محمدي مديركل بنياد مسكن و اله وردي مديركل بهزيستي خراسان شمالي از پروژه 294 واحدي انجمن خيرين مسكن ساز خراسان شمالي بازديد نمودند.
به گزارش روابط عمومي در اين بازديد مهندس محمدي مديركل بنياد مسكن از روند مثبت اين پروژه تا نيمه اول سال جاري خبر داد و اضافه كرد در اين پروژه از تخفيفات فني و مهندسي و نظارتي بهره برده شد.
همچنين در اين بازديد مهندس سلگي ضمن اعلام رضايت از فعاليتهاي انجمن و پروژه هاي در دست اجرا گفت : خوشبختانه انجمن خيرين در تمامي مراكز استانها و 140 شهرستان كشور فعال ميباشد و وجود 1500 عضو هيئت مديره شبكه عظيمي از خيرين را به وجود آورده كه از اين ميان تا كنون 28هزار واحد در سطح كشور در دست اقدام است كه 10هزار واحد آن به پايان رسيده و بيش از5هزارواحدتاپايان سال به اتمام ميرسد و اميدواريم مابقي تا 8 ماهه اول سال94به اتمام برسند.
وي با اشاره به تفاهم بنياد مسكن و بهزيستي جهت واگذاري بخشي از واحدها به بهزيستي گفت : كمك به محرومين و مددجويان بهزيستي از افتخارات ميباشد و تا كنون 1500 واحد مسكوني به مددجويان بهزيستي در سراسر كشور " به صورت پراكنده " واگذار شده است.

    RSS2.0