پرتال بنياد مسکن انقلاب اسلامي خراسان شمالي ›› اخبار ›› برگزاري نشست مشترك مديران بنيادمسكن انقلاب اسلامي و ثبت اسناد و املاك خراسان شمالي

    RSS2.0
چاپ   
برگزاري نشست مشترك مديران بنيادمسكن انقلاب اسلامي و ثبت اسناد و املاك خراسان شمالي

به گزارش روابط عمومي بنياد مسكن انقلاب اسلامي خراسان شمالي ، اين گردهمايي مشترك به ميزباني اين نهاد با هدف هم انديشي ، تبادل نظر و هم افزايي مديران ادارات در شهرستانها برگزار گرديد.
در اين نشست مهندس محمدي مديركل بنياد مسكن خراسان شمالي ضمن عرض خير مقدم به ارائه گزارش از عملكرد صدور اسناد مالكيت روستايي پرداخت و يادآور شد برگزاري اينگونه جلسات در بررسي و تبادل اطلاعات و آمار بسيار مفيد مي باشد.
مهندس محمدي اضافه كرد صدور اسناد مالكيت روستايي باعث مرتفع شدن مشكلات حقوقي روستائيان ، توسعه پايدار ، تثبيت مالكيت واحدهاي روستايي ميشود.
وي گفت: ادارات ثبت و بنياد مسكن با همدلي و همياري غريب به 20سال ميباشد كه با يكديگر همكاري نزديكي دارند و گاها همكاران دو مجموعه خود را يكي ميدانند. و ابراز اميدواري كرد تا مثل سالهاي گذشته با تلاش دو دستگاه به سهميه هاي پيش بيني شده صدور اسناد دست يابيم . وي همچنين ابراز اميدواري كرد در اين راه از مديران و شهرستانهاي برتر نيز مورد تشويق قرار خواهند گرفت.
بهنود مدير كل ثبت اسناد و املاك خراسان شمالي نيز ضمن تشكر از برگزاري جلسه گفت : اين جلسات يادآوري و مقدمه ي جلسات بين مديران در شهرستانها مي باشد و موانع و مشكلات از اين نشست ها خارج و به هماهنگي بيشتري دست ميابيم.

    RSS2.0