پرتال بنياد مسکن انقلاب اسلامي خراسان شمالي ›› اخبار ›› بازديد نماينده مجلس از پروژه 294 واحدي

    RSS2.0
چاپ   
بازديد نماينده مجلس از پروژه 294 واحدي

 

نماينده مردم بجنورد ، مانه و سملقان ، گرمه جاجرم و راز و جرگلان در مجلس شوراي اسلامي به همراه مهندس محمدي مديركل بنياد مسكن خراسان شمالي ، الهوري مدير كل بهزيستي استان و مهندس فيروزه نماينده راه و شهرسازي و همراهان از پروژه 294 واحدي انجمن خيرين مسكن ساز خراسان شمالي بازديد نمود.
 
به گزارش روابط عمومي ، در اين بازديد مهندس محمدي مدير كل بنياد مسكن خراسان شمالي، ضمن تبيين اهداف حساب 100 امام (ره) و بنياد مسكن انقلاب اسلامي توضيحاتي در خصوص روند اجراي پروژه ارائه داد. وي همچنين اضافه كرد ، لايحه اي پيشنهادي مبني بر معافيت انجمن خيرين مسكن ساز به مجلس ارائه گرديده است كه به تصويب كميسيون عمران رسيده است كه از نمايندگان استان انتظار حمايت از اين لايحه در كميسيون تلفيق و صحن علني را داريم.
همچنين در اين بازديد ، عيد محمد ارجمند مديرعامل انجمن خيرين مسكن ساز خراسان شمالي با ارائه گزارش جامعي از روند اجرائي و پيشرفت پروژه ، اظهار داشت:به دليل ايجاد وقفه در پروژه و با توجه به آورده متقاضيان و اعتبارات ، ادامه كاربه سختي انجام ميپذيرد.
وي اضافه كرد علي رغم هراهي و مشاركت اردارات راه وشهرسازي ، بهزيستي و بانك مسكن با اداره كل بنياد مسكن و انجمن ، به منظور تكميل پروژه و كاهش دغدغه مددجويان در تامين آورده اوليه نيازمند افزايش سطح تسهيلات هستيم كه با تلاش همكاران راه و شهرسازي انشاانهايي شود.
وي اضافه كرد جهت تكميل پروژه در خور اقشار آسيب پذير و مددجويان با كمبود اعتبار مواجه هستيم كه در اين راه نيازمند مساعدت و ياري خيرين ، مسئولين و نمايندگان مردم در مجلس شوراي اسلامي هستيم .
گفتني است ثروتي در ادامه ضمن بازديد از بخش هاي مختلف پروژه و جزئيات داخل ساختمان ها و ارائه پيشنهاداتي با ابراز خرسندي از نحوه پيشرفت پروژه ، اين پروژه را پروژه اي با ارزش خواند و افزود در حمايت از فعاليت براي محرومين جامعه از هيچ كوششي دريغ نخواهيم كرد.

    RSS2.0