پرتال بنياد مسکن انقلاب اسلامي خراسان شمالي ›› اخبار ›› افتتاح طرح هادي روستاي كلاته قمو شهرستان مانه و سملقان

    RSS2.0
چاپ   
افتتاح طرح هادي روستاي كلاته قمو شهرستان مانه و سملقان

طرح هادي روستاي كلاته قمو از بخش سملقان شهرستان مانه و سملقان با حضور مدير كل بنياد مسكن ، فرماندار و مسئولين شهرستان افتتاح گرديد .
به گزارش روابط عمومي در اين مراسم پس از افتتاح طرح هادي مراسمي به همين مناسبت در مسجد روستا برگزار گرديد، كه در اين مراسم مهندس محمدي مدير كل بنياد مسكن خراسان شمالي در ابتدا از شوراي اسلامي و دهياري روستا در خصوص مشاركت و بازگشايي تقدير نمود و گفت اين طرح از اعتبار سفر رهبري انجام شده است . وي افزود در شهرستان مانه و سملقان 95طرح تهيه شده كه 37 طرح از آن اجراشده است .
وي افزود : در قبل از تاسيس استان در كل استان جمعا 98 طرح تهيه شده بود كه اكنون در شهرستان مانه و سملقان به تنهايي 95 طرح تهيه شده است .
وي همچنين در خصوص اجرا گفت : قبل از تاسيس استان نيز كلا 38 روستا اجراشده بود كه اين آمار به تنهايي در مانه و سملقان 37 طرح ميباشد.
وي با اشاره به صدور 60هزار جلد سند روستايي در استان اين رقم را در شهرستان 8925 جلد عنوان نمود.

    RSS2.0