پرتال بنياد مسکن انقلاب اسلامي خراسان شمالي ›› اخبار ›› مدیر کل بنیاد مسکن خراسان شمالی:جلوگیری از ساخت و ساز های غیرمجازدر روستاهانیازمند همکاری مسئولان است.

    RSS2.0
چاپ   
مدیر کل بنیاد مسکن خراسان شمالی:جلوگیری از ساخت و ساز های غیرمجازدر روستاهانیازمند همکاری مسئولان است.

مدیر کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خراسان شمالی گفت: جلوگیری از ساخت و
ساز های غیرمجاز و تغیرکاربری های زمین های کشاورزی نیازمند همکاری بیشتر
مسئولان مرتبط است.
علی محمدی در دیدار با مدير كل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان شمالی
اظهار داشت: تصرف غیرقانونی و غیرمجاز زمین های کشاورزی و ساخت و ساز در
آن مشکلی است که در برخی روستاها مشاهده می شود و البته آسیب های زیادی
نیز به دنبال دارد.
وی افزود: ساخت و ساز غیرمجاز علاوه بر تغییر کاربری زمین های کشاورزی  و
تصرف غیرقانونی آن، تبعات زیانباری دارد که درنهایت به ضرر مرتکبان آن می
شود.
محمدی تصریح کرد: بنایی که به صورت غیرمجاز ساخته می شود عمدتا بدون
نظارت و بدون رعایت مقررات ملی ساختان بوده و این سازه های غیرمقاوم
تهدیدی برای ساکنان به شمار می روند.

           
وی افزود: تبعات دیگر ساخت و ساز غیرمجاز و سکونت در خارج از محدوده  طرح
هادی روستا، مراجعه مردمی به دستگاه های خدمات رسان و نیز تقاضا برای
الحاق این مناطق به سمت توسعه و محدوده روستا است.
وی با بیان اینکه در تلاش هستیم تا واگذاری زمین های منابع طبیعی به
توسعه روستاها، با سالم ترین شکل ممکن و پیشگیری از سوء استفاده سودجویان
انجام شود اظهار داشت: امید است با همکاری منابع طبیعی و آبخیزداری
استان، جلوی این تغییرکاربری ها نیز گرفته شود.
مدیر کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خراسان شمالی گفت: مشکلات موجود در
روستاها همچون تغییر کاربری های غیرمجاز و اعطای مجوزهای بدون ضابطه توسط
شرکت های خدمات رسان در محدوده خارج طرح هادی شناسایی و جمع بندی شده که
مکابتات لامز برای رسیدگی به آن نیز انجام شده است.
محمدی در باره توسعه فضای سبز در روستاها نیز گفت: هیچ طرح توسعه در
روستاها بدون پیش بینی فضای سبز اجرایی نمی شود و فضای سبز متناسب با سمت
توسعه و نیز سرانه جمعیت در روستاها مورد توجه قرار گرفته است.
مدير كل  منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان شمالی نیزدر این دیدار گفت: این
اداره کل متعهد است تا در راستای خدمتگذاری به مردم، با همکاری بیشتر
موجبات توسعه روستاها فراهم شود.
رضا باغبان اظهار داشت: طرح هادی، یکی از طرح های خوب عمرانی در روستاها
است که توسط بنیاد مسکن در دستور کار بوده و اجرای آن کمک می کند تا
روستایی به ماندن در روستا رغبت بیشتری پیدا کند.
وی افزود:یکی از اقداماتی که به نظر می رسد برای افزایش جذابیت روستاها
باید در نظر گرفته شود، اجرای بوستان در روستاها است و اگر این طرح ها در
طرح هادی روستا دیده نشده باید به آن الحاق شود.
باغبان با اشاره به لزوم فراهم شدن شرایط اشتغال در روستاها گفت: همانند
آنچه در شهرک های صنعتی در شهرها در دست پیگیری است، طرح هایی همچون
ایجاد کارگاه های کوچک در روستاها می تواند راهکار مناسبی برای رونق
اقتصادی و نیز اشتغالزایی در روستا باشد.
وی تاکید کرد: با فرهم شدن شرایط اشتغال، روستایی به ماندن در روستا ترغیب می شود.

    RSS2.0