پرتال بنياد مسکن انقلاب اسلامي خراسان شمالي ›› اخبار ›› برگزاري كارگروه تخصصي تامين مسكن خراسان شمالي

    RSS2.0
چاپ   
برگزاري كارگروه تخصصي تامين مسكن خراسان شمالي

كارگروه تخصصي تامين مسكن خراسان شمالي با حضور اعضا و رئيس كارگروه در بنياد مسكن خراسان شمالي تشكيل شد.


به گزارش روابط عمومي در اين جلسه مهندس محمدي مدير كل بنياد مسكن استان و رئيس كارگروه عنوان كرد : استان خراسان شمالي داراي 860 روستاست كه 720 روستاي آن بالاي 20 خانوار ميباشد وي گفت در روستاهاي استان 112هزار خانوار در 104 هزار واحد مسكوني سكونت دارند كه تسهيلات پرداخت شده به روستائيان از بهسازي تا طرح ويژه مسكن روستايي ، تسهيلات اعطايي در حوادث زلزله و سيل به علاوه تسهيلات داده شده از محل طرح ويژه به شهرهاي زير 12هزار نفر در سنوات گذشته جمعا بيش از 54هزار واحد مسكوني در روستاهاي استان مقاوم سازي و نوسازي شده اند.وي همچنين گفت يا ساخت 5هزار مسكن روستايي و 5500واحد مسكن مهر نيز بيش از 50 درصد واحد هاي شهرهاي زير 25 هزار نفر نيز مقاوم سازي شده اند .

وي اضافه كرد باتوجه به قرار گرفتن خراسان شمالي در معرض حوادث طبيعي بايد تلاش نمائيم تا در وضعيت مناسبتري قرار داشته باشيم .

وي گفت با اينكه در بحث مقاوم سازي جزء استانهاي مناسب استان نسبت به سهميه دريافتي و صدور پايان كار هستيم ولي همدلي و همراهي اعضا كارگروه مي تواند مديريت ساخت و ساز مسكن و مقاوم سازي حداكثري را به دنبال داشته باشد.

گفتني است كارگروه تخصصي تامين مسكن متشكل از نمايندگاني از سازمان راه و شهرسازي ، جهاد كشاورزي ، مديريت بحران ، دفتر امور روستايي ، سازمان نظام مهندسي ، سازمان همياري شهرداري ها، آب منطقه اي  ، آبفار و معاون مسكن و مدير كل بنياد مسكن استان برگزار گرديد.

در ادامه نيز حاضرين به بيان نظرات خويش پرداختند .

    RSS2.0