پرتال بنياد مسکن انقلاب اسلامي خراسان شمالي ›› اخبار ›› واحدهاي خسارت ديده از زلزله در نوار مرزي شهرستان جرگلان

    RSS2.0
چاپ   
واحدهاي خسارت ديده از زلزله در نوار مرزي شهرستان جرگلان

طي بررسي هاي روزهاي گذشته  خسارت هاي  وارده به منازل مسكوني روستاهاي مرزي منطقه جرگلان در شهرستان راز و جرگلان اعلام گرديد.

به گزارش روابط عمومي بنياد مسكن انقلاب اسلامي خراسان شمالي در دقايق اوليه پس از وقوع زلزله در منطقه كارشناسان اين نهاد به منظور بررسي ميزان خسارت هاي وارده در منطقه حضور يافتند.

مهندس علي محمدي مدير كل بنياد مسكن انقلاب اسلامي در بازديد روز گذشته از روستاهاي كلاته ابريشم ، كلاته بهار ، سنگسار و پرسه سو گفت : طي بررسي هاي به عمل آمده واحدهاي خسارت ديده زلزله در منطقه 433 واحد مي باشد  . كه در اين ميان تعداد خسارت ديده ها در روستاهاي  سنگسار 55 واحد،پرسه سو عليا 30 واحد ، پرسه سو سفلي 20 واحد ، كاريز 105 واحد ، ابريشم ١2٠واحد ، كلاته بهار 43 واحد، اشرف دره 14واحد ، قوري دره 28واحد و قره قانلو 18واحد مسكوني مي باشند.

وي در ادامه افزود از اين آمار در جمع روستاهاي آسيب ديده از زلزله 329 واحد تا 30 درصد ، 90 واحد از 30 تا 60 درصد و 14 واحد نيز از 60 تا 100 درصد خسارت ديده اند .

همچنين شايان ذكر است مساجد روستاهاي سنگسار ، پرسه سوسفلي و كاريز نيز در اين زلزله آسيب ديده اند.

    RSS2.0