پرتال بنياد مسکن انقلاب اسلامي خراسان شمالي ›› اخبار ›› ديدار مدير كل بنياد مسكن خراسان شمالي با فرماندار فاروج

    RSS2.0
چاپ   
ديدار مدير كل بنياد مسكن خراسان شمالي با فرماندار فاروج

مهندس محمدي مدير كل بنياد مسكن خراسان شمالي به همراه معاونين با فرماندار فاروج ديدار و گفتگو كرد .

به گزارش روابط عمومي اين ديدار در محل فرمانداري شهرستان به منظور تبادل نظر و پيشرفت فعاليت و پروژه هاي بنياد مسكن در شهرستان فاروج برگزار گرديد كه در ابتداي جلسه مهندس محمدي گزارشي از اقدامات بنياد مسكن در سطح استان و روند اجراي پروژه ها ارائه نمود.

در ادامه مهندس خدمتگزار فرماندار فاروج گفت : بنياد مسكن از جمله نهادهايي است كه هميشه بركات زيادي براي روستائيان داشته است و اين خدمات در كمك به توسعه مناطق روستايي و فقرزدايي بسيار پررنگ بوده است.

گفتني است در اين جلسه از زحمات مهندس براتعلي مدير سابق بنياد مسكن شهرستان فاروج تقديربه عمل آمد و مهندس يار محمد فرهادي به سرپرستي بنياد مسكن فاروج منصوب شدند و احكام ايشان توسط مدير كل و فرماندار داده شد.

    RSS2.0