پرتال بنياد مسکن انقلاب اسلامي خراسان شمالي ›› اخبار ›› افتتاح طرح هادي و مسكن روستايي در شهرستان فاروج

    RSS2.0
چاپ   
افتتاح طرح هادي و مسكن روستايي در شهرستان فاروج

طرح هادي روستاي ساهدشت از بخش مركزي شهرستان فاروج با حضور معاون عمراني استاندار ، فرماندار و امام جمعه فاروج ، مديران كل آبفار و راه و شهرسازي و مديران كل استانداري و مدير كل بنياد مسكن  افتتاح گرديد .

به گزارش روابط عمومي در اين مراسم مهندس محمدي مدير كل بنياد مسكن خراسان شمالي در ابتدا از شوراي اسلامي و دهياري روستا در خصوص مشاركت و بازگشايي  تقدير نمود و گفت اين طرح از اعتبار سفر رهبري انجام شده است . وي افزود در شهرستان فاروج  72طرح تهيه شده كه در 27 روستا اجراشده است .

وي افزود : در اين طرح 900 متر آوار برداري 1800 متر جدول و كانيوو و 900 متر جابه جايي تاسيسات و همچنين 7000 متر مربع زير سازي و آسفالت با اعتباري معادل 4ميليارد و 416 ميليون ريال انجام شده است .

همچنين يك واحد به صورت نمادين به نمايندگي از 57 واحد مسكوني روستاي سياهدشت  با حضور مسئولين افتتاح گرديد.

مهندس محمدي مدير كل بنياد مسكن انقلاب اسلامي خراسان شمالي در اين خصوص گفت اين واحد افتتاحي  4010مين واحدي است كه در روستاهاي شهرستان فاروج ساخته و مقاوم سازي شده است.

    RSS2.0