پرتال بنياد مسکن انقلاب اسلامي خراسان شمالي ›› اخبار ›› بازديد معاون پشتيباني بنياد مسكن كشور از پروژه راه مرزي

    RSS2.0
چاپ   
بازديد معاون پشتيباني بنياد مسكن كشور از پروژه راه مرزي

مهندس درفشي معاون پشتيباني بنياد مسكن كشور  به همراه مدير كل روابط عمومي ضمن بازديد از پروژه راه مرزي پرسه سو با همكاران كارگاه فني ديدار كردند.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

به گزارش روابط عمومي مهندس محمدي در خصوص طول محور پرسه سو ابراز داشت ،‌ اين پروژه به طول 12 كيلومتر توسط 14 دستگاه ماشين آلات سنگين انجام شده است . وي افزود تا كنون 160 هزار متر مكعب خاك برداري صورت گرفته و عرض جاده 8 متر ميباشد . وي اضافه كرد همچنين اين پروژه 22 ابنيه  دارد كه در سال جاري اجرايي خواهد شد.

در اين بازديد كه دكتر ريواده فرماندار شهرستان راز و جرگلان نيز حضور داشت ك مسافتي از پروژه درحاشيه نقطه صفر مرزي و رودخانه مرزي سومبار مورد بازديد قرار گرفت وفرماندار ضمن تقدير از روند اجراي پروژه و پيشرفت كار از تلاشهاي نيروهاي حاظر در كارگاه نيز تقدير به عمل آورد و افزود اجراي اين پروژه با شرتيط خاص كاري بسيار دشوار  بود كه بنياد مسكن به بهترين نحو ممكن از عهده اش برآمد.

    RSS2.0