پرتال بنياد مسکن انقلاب اسلامي خراسان شمالي ›› اخبار ›› ديدار مدير كل بنياد مسكن و ثبت اسناد و املاك خراسان شمالي

    RSS2.0
چاپ   
ديدار مدير كل بنياد مسكن و ثبت اسناد و املاك خراسان شمالي

مديران كل بنياد مسكن انقلاب اسلامي و ثبت اسناد و املاك و اسناد خراسان شمالي در هفته قوه قضائيه با يكديگر ديدار و در خصوص پيشبرد فعاليت مشترك دو مجموعه بحث و گفتگو كردند .

به گزارش روابط عمومي ، بهنود مدير كل ثبت استان در اين ديدار گفت : مجموعه ثبت هيچ گاه بنياد مسكن را از خود جدا نميداند و آمار اسناد صادره طي ساليان اخير نشان از جايگاه بنياد مسكن و اعتماد دو طرفه دارد.

وي از وجود وجه اشتراكاتي بين دو دستگاه سخن گفت و اقدامات بنياد مسكن در عمران روستاها را انقلابي بيان نمود.

مهندس محمدي نيز در اين جلسه تعداد اسناد صادر شده در روستاها را بيش از 61 هزار فقره ذكر كرد و گفت خوشبختانه در پايان سال گذشته كليه روستاهاي بالاي بيست خانوار خراسان شمالي از طرح هادي برخوردار شدند .وي همچنين از اقدامات جدي بنياد مسكن در صدور اسناد شهرهاي زير 25 هزار نفر خبرداد.

در پايان بهنود از مدير كل و معاون عمران روستايي بنياد مسكن خواست تا نسبت به تشكيل پرونده و ارسال به ثبت استان تسريع صورت پذيرد.

    RSS2.0