پرتال بنياد مسکن انقلاب اسلامي خراسان شمالي ›› اخبار ›› دیدار اعضای شورای مسکن و حمل و نقل خراسان شمالی با استاندار

    RSS2.0
چاپ   
دیدار اعضای شورای مسکن و حمل و نقل خراسان شمالی با استاندار

اعضای شورای مسکن و حمل و نقل استان با استاندار جديدخراسان شمالی ديدارو گفتگو کردند.

به گزارش روابط عمومی بنياد مسكن انقلاب اسلامي خراسان شمالی ، اعضای شوراي مسكن و حمل و نقل استان متشكل از مديران کل راه و شهرسازی ، بنياد مسکن انقلاب اسلامي  ، بانک مسکن ، سازمان نظام مهندسی ، هواشناسی ، فرودگاه ، حمل و نقل و پايانه ها و آزمايشگاه فنی و مکانيک خاک استان ، شركت گاز ، آب منطقه اي و ... با محمد رضا صالحي استاندار جديدخراسان شمالی ديدار و گفتگوکردند..

مهندس محمدي مديركل بنياد مسكن استان در اين ديدار صميمانه ضمن تبريك انتصاب ايشان به سمت استاندار خراسان شمالي ، به ارائه گزارش در رابطه با فعاليت هاي اين نهاد پرداخت و افزود ؛ يكي از عمده ترين فعاليت هاي بنياد مسكن در حوزه مسكن روستايي و بهسازي و نوسازي واحدهاي روستايي در روستاهاي استان استكه طبق تعاملي كه بين بانك هاي مسكن ، تجارت و ساير بانك هاي عامل با اين نهاد وجود دارد، تاكنون بالغ بر 55هزار و 500 واحد مسكوني در روستاها ساخته شده است.

وي در ادامه ضمن اشاره به ساخت 12هزار واحد مسكوني از محل طرح ويژه و مسكن مهردر شهرهاي زير 25 هزار نفر جمعيت به  مطالعه صد در صدي طرح هادي در 708 روستاي بالاي 20 خانوار اشاره نمود كه از اين ميزان 273 طرح هادي اجرايي شده است . ايشان همچنين به صدور اسناد مالكيت روستايي و اجراي تعهدات مصوبات سفر مقام معظم رهبري به استان خراسان شمالي اشاره نمود .

در اين ديدار ساير مديران كل نيز به ارائه گزارش پرداختند و در ادامه مهندس صالحي طي سخناني از حضور مديران كل تقدير و آنان را بازوان اجرايي و تلاشگران اصلي خدمت به مردم دانست و ابراز اميدواري كرد با همكاري دستگاه ها پروژه هاي عمراني به سطح مطلوبي برسند وي در ادامه خطاب با اشاره به آشنايي كامل با وظايف نهاد تاثير گزار بنياد مسكن و خدمات ارزشمندش ، خطاب به مديريت بانك مسكن و مدير كل بنياد مسكن بر پرداخت به موقع تسهيلات مسكن روستايي تاكيد و اضافه كرد هزينه در بخش مقاوم سازي روستاها ضروري است و اين هزينه را در مقابل خسارت هاي ناشي از حوادث و بلاياي طبيعي ناچيز دانست.

    RSS2.0