پرتال بنياد مسکن انقلاب اسلامي خراسان شمالي ›› اخبار ›› افتتاح پروژه هاي عمران روستايي با حضور معاون استاندار

    RSS2.0
چاپ   
افتتاح پروژه هاي عمران روستايي با حضور معاون استاندار

مجموعه اي از پروژه هاي عمراني اجرا شده در روستاي يام شهرستان فاروج با حضور فرماندار ، امام جمعه ، مديركل امور روستايي  و معاون عمراني استاندار خراسان شمالي افتتاح گرديد.

به گزارش روابط عمومي مهندس علي محمدي مدير كل بنياد مسكن در خصوص اين طرح ها گفت  در اين روستا عمليات خاكبرداري و زير سازي به مساحت 5600 متر مربع ، جدول و كانيوو 700 متر ، احداث 350متر مربع بلوار و 7000متر مربع زيرسازي و آسفالت با اعتبار 3ميليارد و 315 ميليون ريال اجرايي شده اند .

در اين مراسم حجت السلام قلي زاده با تاكيد بر نگهداري مطلوب از پروژه ها از فعاليتهاي بنياد مسكن در روستاها تقدير و تشكر نمود.در اين مراسم فرماندار شهرستان فاروج  با تالكيد بر جلوگیری از مهاجرت روستائیان با طرح هاي بنياد مسكن گفت : اين نهاد در شهرستان فاروج اقدامات مناسبي در شهر و روستا انجام داده است. 

    RSS2.0